Nieuws

Niets stopt energietransitie

Ook als Trump echt gelooft dat het broeikaseffect een Chinese uitvinding is, gaat de energietransitie verder.

Klimaatbeschermers hebben waarschijnlijk slecht geslapen toen niet Hillary maar Donald de nieuwe bewoner van het Witte Huis werd. Van Trump is immers bekend dat hij niet gelooft in het broeikaseffect. Hij wil ruim baan verlenen aan de fossiele energiemaatschappijen. Hoe meer olie, gas en kolen uit Amerikaanse bodem komt, hoe minder de VS afhankelijk is van het buitenland en hoe beter het is voor de Amerikaanse werkgelegnheid, zo is Trump's redenering.

Maar ook als Trump het klimaatakkoord van Parijs opzegt, is het maar de vraag of dat de duurzame revolutie stopt. De energiespecialisten van Bloomberg zijn daar niet bang voor. Niet omdat Trump's woorden hol zijn, maar omdat het economisch geen zin heeft terug te keren naar de glorieperiode van de fossiele energie. Duurzame energie prijst fossiele energiebronnen steeds meer de markt uit.

Prijsvergelijk

Volgens Boomberg kan windenergie in een staat als Texas al worden opgewekt voor 22 dollar per magawattuur. Zonne-energie in Nevada kost 40 dollar per magawattuur. Elektriciteit uit gas wordt nu in de VS, ondanks de lage gasprijs, opgewekt voor 52 dollar. Kolen is met 65 dollar per megawattuur nog duurder. 

Duurzame energie rpijst fossiele energie de markt uit

Ofwel, milieuregels en subsidie zijn niet langer de drijvende krachten achter het opwekken van duurzame energie. Economische motieven zijn veel belangrijker geworden. Dat zal een zakenman als Trump ongetwijfeld begrijpen. Grote Amerikaanse elektriciteitsbedrijven, zoals NextEra Energy en Duke Energy, hebben al gezegd verder te gaan met met het investeren van miljarden dollar in nieuwe schonere centrales. 

Snel en gemakkelijk

Afgezien van het kostenaspect is er nog een reden voor elektriciteitsbedrijven om voor duurzame energie te gaan. Het opzetten van een solar farm is vele malen eenvoudiger, goedkoper en sneller gerealiseerd dan het bouwen van een dure olencentrale waarvoor een ingewikkeld vergunningentraject moet worden doorlopen. Een solar farm kan al na enkele maanden draaien. Voor een kolencentrale moet worden gerekend met vele jaren. 

Bloomberg verwacht dat wind- en zonne-energie de komende twee jaar met 33% zal groeien. Voor kolen wordt krimp verwacht.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie