Nieuws

Robeco: Meer onzekerheid met Trump

Trumps plannen om de immigratie te beteugelen zullen een negatief effect hebben op de Amerikaanse groei, aldus Lukas Daalder.

De nieuwe regering Trump komt met flinke stimuleringsplannen en mogelijke handelsoorlogen. Het is onzeker hoe dit uitpakt. Dat stelt Lukas Daalder, CIO van Robeco Investment Solutions. Hij tracht te doorgronden welke in zijn ogen soms bizarre uitspraken van Trump als verkiezingsretoriek moeten worden beschouwd.

Hij verwacht dat de economischge groei zal worden gestimuleerd met belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur. Hij wacht met spanning af of Trump echt zal kiezen voor sterke protectionistische maatregelen. Wat betreft de plannen om de immigratie te beteugelen verwacht Daalder dat dit een negatief effect zal hebben op de Amerikaanse groei.

Daalder is tamelijk cynisch over de plannen van Trump om een muur bij de grens van Mexico te bouwen. Hoewel Trump in het verleden heeft verkondigd dat die muur betaald zal worden door de Mexicanen acht Daalder de kans daarop klein. Als de Amerikanen de muur zelf moeten betalen zorgt dit in ieder geval voor werkgelegenheid en een stimulering van de economie.

Beleggers te weinig oog risico's

Maar het maakt volgens Daalder nogal verschil of er ergens een brug wordt gebouwd waar tol kan worden geheven of ergens een muur wordt gebouwd waarvan het verdieneffect doorgaans klein is. Daalder is bezorgd over de plannen van Trump om protectionistische maatregelen door te voeren.

Het sluiten van handelsakkorden is een zaak van het Congres, legt Daalder uit. Dat maakt het tot een complexe procedure. Een president heeft echter de vrijheid om akkoorden te verbreken. Met name landen als China en Duitsland, die een groot handelsoverschot hebben met de Verenigde Staten, zitten in de gevarenzone.

In zijn campagne heeft Trump gezegd dat hij alle illegale immigranten terug zal sturen. Het gaat volgens Daalder om een groep van 5 miljoen tot 6,5 miljoen mensen. Zelfs als uiteindelijk slechts de helft van deze groep wordt teruggestuurd heeft dit volgens Daalder grote gevolgen voor de Amerikaanse economie.

De binnenlandse vraag neemt af en diverse sectoren waarin deze mensen werkten zullen in de problemen komen. Daalder meent dat de onzekerheid in ieder geval is toegenomen. Beleggers kijken volgens hem te veel naar de verwachte stimuleringsplannen en hebben niet genoeg oog voor de risico's. Hij heeft zijn beleggingen in aandelen en hoogrentende obligaties (high yield) teruggeschroefd en houdt meer kasgeld aan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie