Nieuws

Zweden en Spanje groeiers in Europa

Spanje en Zweden zullen groeikoplopers worden in Europa, aldus Goldman Sachs in hun outlook 2017 voor Europa.

De economische groei in Europa houdt aan. Regeringen dragen bij aan de groei met nieuwe stimuleringsplannen. Dat blijkt uit de vooruitzichten die zakenbank Goldman Sachs heeft gepubliceerd.

Goldman Sachs ziet een lichte groei voor de komende jaren. In 2017 en 2018 gaat de bank voor heel Europa uit van een groei van 1,4%. In de twee daaropvolgende jaren zal sprake zijn van een groei van 1,5%.

De verschillen binnen Europa zijn aanzienlijk. Waar landen als Duitsland en Frankrijk een groei laten zien die in de buurt ligt van het gemiddelde, presteren landen als Zweden en Spanje aanzienlijk beter.

Overheden zitten achter groei

De verwachte groei in Zweden bedraagt 3,4% voor dit jaar. Volgend jaar zwakt de groei af naar 2,7%. In Spanje wordt voor dit jaar uitgegaan van een groei van 3,2%.

Volgend jaar zal sprake zijn van een groei van 2,4%. De vooruitzicchten voor Italië zijn aanzienlijk somberder. Voor dit jaar bedraagt de verwachte groei 0,8%. Dat blijft de komende twee jaar gelijk. Daarna trekt de groei enigszins aan.

Met een verwachte groei van 1% in 2020 blijft het land echter ruim onder het Europese gemiddelde zitten. Volgens de analisten van Goldman Sachs wordt de groei deels verklaard door extra stimuleringsmaatregelen van overheden. In de afgelopen jaren was juist nog sprake van bezuinigende regeringen.

ECB blijft hetzelfde doen

Voor de komende jaren gaat Goldman Sachs uit van een groei-impuls van 0,5% als gevolg van budgettaire verruiming van overheden. De inflatie blijft in toom. Goldman Sachs verwacht dat de inflatie tot 2020 niet boven 2% uit zal komen. Het betekent dat het ruime monetaire beleid van de ECB aan zal houden.

In Zwitserland en Spanje zal dit jaar nog sprake zijn van deflatie. Voor de eurozone als geheel bedraagt de verwachte inflatie in 2017 0,9%. In 2018 wordt uitgegaan van een inflatie van 1,1%. In 2019 en 2020 stijgt de verwachte inflatie voor de eurozone naar respectievelijk 1,4% en 1,5%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's