Nieuws

UBS en Barclays schikken Libor

UBS en Barclays zouden als eerste banken hebben geschikt met obligatiebeleggers over de Liborfraude.

De banken Barclays en UBS hebben volgens persbureau Reuters in de Verenigde Staten een schikking getroffen met een groep obligatiehouders in verband met de fraude rond het Libor-rentetarief.

Reuters noemt geen bedragen en de banken geven zelf geen commentaar. Het zou de eerste schikking met klanten zijn in een van de grootste schandalen van de afgelopen decennia waar ook de Nederlandse Rabobank bij betrokken was.

Manipulatie

Bij de Liborrente en ook de Europese variant Euribor handelt het om een gemiddelde rentevoet, die internationale banken dagelijks aan elkaar rekenen voor kortlopende leningen. De hoogte van de rente is jarenlang bepaald door handelaren van een groep panelbanken die de rente doorgaven.

In 2009 - 2010 kwam aan het licht dat die handelaren de rentetarieven vanaf de kredietcrisis van 2008 hebben gemanipuleerd in hun voordeel. Voor de financiële sector heeft dat grote gevolgen gehad, want Libor en Euribor vormen de basis voor een hele reeks renteproducten, van creditcardtarieven tot studentenleningen en hypotheken.

Miljardenboetes

In 2012 en 2013 kwamen de rechtszaken tegen de 16 betrokken banken in een stroomversnelling. Barclays schikte in juni 2012 met de internationale toezichthouders in Europa en de VS voor 453 miljoen dollar. UBS betaalde kort daarop 1,5 miljard dollar. De grootste schikking trof Deutsche Bank voor 2,5 miljard dollar. Bij de Nederlandse banken moest Rabobank bloeden voor 774 miljoen euro.

Daarmee waren de banken echter nog niet af van schadeclaims door klanten die zich benadeeld voelen door de fraude. Ook Rabobank hangt nog een collectieve schadeclaim boven het hoofd.

De schikking tussen UBS, Barclays en een groep obligatiehouders zou een aanwijzing kunnen vormen waar Rabo en de andere betrokken banken zich nog op moeten voorbereiden.

Beleggers zijn vanochtend niet echt onder de indruk van het nieuws. UBS noteert vrijwel onveranderd. Barclays stijgt met ruim een half procent, maar dat heeft meer te maken met de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie