Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

De vastrentende trek naar Azië

Aantrekkelijke spreads zonder aan kredietkwaliteit in te boeten. Azië roept obligatiebeleggers op zoek naar yield nadrukkelijk.

Voldoende kredietkwaliteit, aantrekkelijke spreads, meer groei dan in de rest van de wereld en ruimte voor fiscale en monetaire stimulering; Azië roept Europese obligatiebeleggers op zoek naar yield nadrukkelijk. “Als beleggers de cijfers voor het eerst onder ogen krijgen, reageren ze vaak geschokt,” zegt Adeline Ng, hoofd Aziatische obligaties bij BNP Paribas Investment Partners met een serene glimlach.

“De Aziatische obligatiemarkt biedt aantrekkelijke spreads, zonder dat aan kredietkwaliteit hoeft te worden ingeboet, of een hogere duration noodzakelijk is.”

De obligatiemanager uit Singapore wijst op de lage rente, die Europese institutionele beleggers fnuikt in hun toekomstige verplichtingen. Voorheen daalden deze beleggers de kredietladder af, of verhoogden de duration in hun portefeuilles. Nu zoeken ze het vaker in diversificatie. “Deze beleggers zoeken yield zonder dat zij de kredietkwaliteit van hun portefeuilles willen compromitteren. Dan komen Aziatische investment grade obligaties om de hoek kijken.”

De Oosterse obligatiemarkt overlegt klinkende rapportcijfers. Tussen 1997 en 2016 zijn er drie jaren geweest waarin het rendement in Amerikaanse dollars negatief is geweest. Het gemiddelde jaarrendement is in die periode uitgekomen op 7,3%, vóór kosten. Dan is er nog de hoger dan verwachte gemiddelde groei (6% in de afgelopen jaren met China en zonder Japan) van de regio vergeleken met de rest van de wereld, een sinds de financiële crisis gestegen kredietwaardigheid, een lagere kans op faillissementen dan elders in de wereld, een minimaal 100 basispunten hogere spread voor investment grade obligaties ten opzichte van hun westerse equivalenten bij een identieke of zelfs lagere rentegevoeligheid dan in ontwikkelde markten.

Meer yield bij dezelfde kredietkwaliteit

Die mooie rapportcijfers en search for yield verklaren volgens Ng de grote trek van met name Europese beleggers naar het kredietwaardige deel van de 9.000 miljard dollar grote Aziatische obligatiemarkt. Institutionele beleggers met toekomstige verplichtingen moeten er niet blind ingaan, waarschuwt zij.

“We weten niet hoe lang deze laagrentende cyclus aanhoudt, en iedereen voelt de druk. Een focus op kredietkwaliteit is belangrijk, want bedrijven die obligaties met een relatief aantrekkelijk rente uitgeven weten heel goed dat beleggers hen harder nodig hebben dan omgekeerd. Het is daarom veiliger om extra rendement te zoeken, zonder aan de kredietkwaliteit concessies te doen.”

Azië is niet de eerste markt die obligatiebeleggers te binnen zal schieten bij de gedachte aan kredietkwaliteit. Een groot deel van de regio is immers verstopt achter een breed samengestelde opkomende marktenbenchmark, waarvan de kredietwaardigheid sinds de financiële crisis is verslechterd. Azië is na 2009 juist kredietwaardiger geworden. Met uitzondering van Indonesië zijn de tien belangrijkste economieën in de regio door de drie grote kredietbeoordelaars als kredietwaardig beoordeeld. “Sinds de financiële crisis is het percentage investment grade bedrijfsobligaties gestegen van 70 naar 80% in de regio. Bij opkomende markten zonder Azië is dit percentage juist gedaald van 74 naar 46%,” aldus Ng.

China is ook Azië

Het betekent niet dat beleggers zich comfortabel voelen bij de regio. China is ook Azië, en zorgen over de tweede economie van de wereld steken regelmatig de kop op. Maar Ng verwacht geen Chinese schuldencrisis; een klein deel van de schuld is in handen van buitenlanders. Bovendien zijn Chinese bedrijven meer dan hun westerse equivalenten op bankkredieten of obligatiemarkt aangewezen, die eenvoudiger de gang naar de beurs kunnen maken.

De obligatiestrateeg wijst op de ruimte die de regio heeft voor zowel extra monetaire als fiscale stimulering. “In ontwikkelde landen heeft het monetaire beleid experimentele vormen aangenomen. Gelet op het niveau van de staatschuld heeft Azië nog ruimte om traditioneel kwantitatief te verruimen en doet dat ook. Zes van de tien centrale banken in de regio hebben de rente verlaagd dit jaar.”

De vastrentende expert sluit nieuwe renteverlagingen niet uit, maar denkt dat landen het eerder zullen zoeken in fiscale maatregelen om hun economieën aan te jagen. De huishoudboekjes van overheden bieden ruimte om de investeringen op te voeren; het begrotingstekort is gemiddeld 3%. “De groeivooruitzichten zijn goed in vergelijking met de rest van de wereld.“

Renteverhoging VS

Na goed driekwart van 2016 heeft het BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Asia ex Japan fonds, dat Ng al vijftien jaar leidt, zich ietwat defensiever gepositioneerd in afwachting van een renteverhoging in de Verenigde Staten. De rentegevoeligheid van de portefeuille is teruggebracht, en er is 100% in harde valutaobligaties belegd.

Toch vreest de portefeuillemanager een renteverhoging door de Fed niet. “Tijdens de laatste serie renteverhogingen in de VS – tussen 2004 en 2006 - lieten Aziatische obligaties positieve rendementen zien. Deze normalisatie zal zich geleidelijker voltrekken dan destijds.”


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Assetallocatie