Nieuws

Fitch: batterij grootste disruptor

De elektrische auto kan de oliemarkt de komende jaren ernstig verstoren, stelt kredietbeoordelaar Fitch.

De opkomst van elektrische auto’s kan de oliemarkt de komende jaren verstoren. Dit kan verregaande gevolgen hebben. In een onderzoek naar factoren die de financiële markten de komende jaren mogelijk verstoren besteedt kredietbeoordelaar Fitch aandacht aan de opkomst van elektrische auto’s en vooral naar de ontwikkeling van steeds krachtiger accu’s. Dit blijkt uit een artikel op de website marketwatch.com.

De mogelijk versnelde ontwikkeling van de elektrische auto zal ervoor zorgen dat zowel aanbieders van elektriciteit en de automobielindustrie te maken zullen krijgen met duidelijke winnaars en verliezers. De aanbieders van duurzame energie zouden kunnen profiteren. De nieuwe accu’s zorgen er immers voor dat het probleem van het wisselvallige aanbod van energie wordt opgelost.

Fitch gaat in haar basisscenario voor de toekomst niet uit van een ontwrichtende ontwikkeling. Zelfs als de markt voor elektrische auto’s met 32,5% per jaar zoui groeien, zou het nog 20 jaar duren voordat de elektrische wagens een kwart van de automarkt zouden bereiken. Maar als de transitie sneller zou gaan, zijn de gevolgen groot.

Volgens Fitch heeft de ontwikkeling gevolgen voor bijna een kwart van alle uitstaande bedrijfsobligaties. Ook als de ontwikkeling niet versneld, blijft het een ontwikkeling om goed in de gaten te houden, stelt Fitch. Vooral oliemaatschappijen zullen immers trachten te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt voor elektrische auto’s. Meer dan de helft van de huidige olieconsumptie is afhankelijk van de transportsector.

Bovendien bestaat het gevaar dat kapitaalverstrekkers op hun eigen manier vooruitlopen op de ontwikkelingen. Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop oliemaatschappijen hun activiteiten financieren. Het zou volgens Fitch kunnen betekenen dat de kapitaalkosten voor de olie-industrie stijgen in een cruciale fase voor de sector.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie