Nieuws

Treasuriebelegger wacht megaverlies

Beleggers in Treasuries wacht volgens Goldman Sachs een historisch verlies als de rente met 1% stijgt.

Beleggers in Treasuries wacht volgens Goldman Sachs een historisch verlies als de rente met 1% stijgt. De gemiddelde looptijd van de uitstaande obligaties wereldwijd is meer dan verdubbeld ten opzichte van het niveau van 2009, gecorrigeerd voor inflatie, en is drie keer zo groot ten opzichte van 1994. Dat maakt de kans op verliezen aannemelijk als de rente stijgt, zo stellen analisten van Goldman Sachs.

Een 1% hogere rente in de VS levert de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index een megaverlies op van 11.000 miljard dollar, rekenen zij uit. Nooit eerder hebben beleggers in Amerikaanse obligaties zicht op zo’n megaverlies. Gezien de uitverkoop van schuldpapier is het bepaald geen staartrisico, aldus Goldman Sachs.

De Amerikaanse stelt dat sprake kan zijn van een voorzichtige inschatting. Het potentiele verlies heeft alleen betrekking op investment grade obligaties, die denomineren in Amerikaanse dollars. Het renterisico voor de Amerikaanse renteswapmarkt, waaronder ook hypotheken en bankkredieten vallen, buiten de berekening gelaten.

Doordat buitenlandse centrale banken en staatsfondsen veel Amerikaans schuldpapier hebben gekocht dit jaar dragen zij een groot deel van het renterisico. Deze instituten krijgen de ergste klappen in geval van een renteschok, maar beschikken over voldoende stootkussens, aldus Goldman Sachs. Daardoor is de kans op een systeemschok niet groot.

Beleggers in Amerikaans schatkistpapier voelen sinds enige tijd de pijn van de stijging van de lange rente. Door de grootschalige opkoopprogramma’s van centrale banken van Japan, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone zijn dit jaar langlopende obligaties sterk in trek geweest.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie