Nieuws

Multi-asset is dé oplossing

NN IP: in tijden van grote marktonzekerheid, zoals nu, doen beleggers er verstandig om voor multi-assetoplossingen te gaan.

Hoewel financiële markten in rustiger vaarwater zijn beland, zijn beleggers zich volgens NN Investment Partners (IP) nog alijd aan het aanpassen aan het nieuwe normaal van negatieve rentes, politieke onzekerheid, afnemende groei en ultra-lage spaarrentes.

De zorgen in de markt worden vooral gevoed door onzekerheid over de Amerikaanse en wereldwijde groei, China, opkomende markten, de ontwikkeling van de olieprijs en het beleid van de centrale banken. Deze zorgen zijn structureel en dat dwingt beleggers om naar nieuwe oplossingen te kijken.

Fundamentals minder belangrijk

“Een groot deel van de richting van de markten wordt bepaald door psychologie”, aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd strategie en hoofd multi-asset van NN IP. “Gedragsfactoren zijn bijna even belangrijke aanjagers van financiële markten als de fundamentals." Volgens hem bieden multi-assetstrategieën in de huidige onzekere markt de beste oplossing. "Ze geven toegang tot een breder scala aan rendementsbronnen, terwijl het totale portefeuillerisico beperkt kan blijven.

Beleggers hebben de voordelen van multi asset ook in de gaten, zo blijkt uit een studie van NN IP. "In 2015 boekten multi-assetfondsen een recordinstroom van 200.1 miljard euro. Vanaf december 2014 is multi-asset goed voor 22,2% van de cumulatieve netto instroom in het beheerde vermogen. Alleen vastgoed scoorde op dit punt beter."

Multi-assetfondsen populair
Beleggers hebben multi-assetfondsen ontdekt

Valentijn van Nieuwenhuijzen: "De multi-assetaanpak zorgt voor dynamiek in de portefeuilles. De meeste toegevoegde waarde kan worden behaald met een combinatie van robuustheid tegen onverwachte schokken en tactische assetallocatie, die een belangrijke bijdrage levert aan het totale rendement van een portefeuille. De voorspellende kracht die hiervoor nodig is, is steeds sterker gebaseerd op gedragsanalyse.”

Duidelijke trends

Binnen de huidige marktonzekerheid zijn desondanks een aantal duidelijke trends aan te wijzen. Ewout van Schaick, hoofd multi-asset portefeuilles van NN IP: “ We zien dat vastrentende beleggers steeds meer op de risicocurve opschuiven naar hoger renderende obligaties (zoals bedrijfsleningen, EMD) en illiquide producten. Aandelenbeleggers geven de voorkeur aan inkomen en hebben hun allocatie naar aandelen met een lage volatiliteit en dividendaandelen duidelijk uitgebreid."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen