Nieuws

Belegger weet weinig van obligaties

Nog geen kwart van de Amerikaanse beleggers begrijpt de werking van obligaties.

Nog geen kwart (22%) van de Amerikaanse obligatiebeleggers begrijpt de werking van vastrentende waarden.

Als de rente stijgt dan daalt de prijs van een obligatie. Die inverse relatie tussen rente en de prijs van een obligatie mag als bekend worden verondersteld. Zeker bij Amerikanen, die obligaties doorgaans als belegging in hun pensioenpotje hebben zitten.

Uit een onderzoek van Wells Fargo en Gallup, investors onder beleggende Amerikanen kwam echter naar voren dat 54% geen idee heeft wat er met obligatieprijzen gebeurt als de rente stijgt. Slechts 22% weet dat dit slecht is voor de koers, terwijl 17% denkt dat rente en prijzen in dezelfde richting bewegen.

Wells Fargo en Gallup, investors ondervroegen 1.021 Amerikanen, die 10.000 dollar of meer hadden belegd of gespaard. Een derde deel van deze groep zei het verschil tussen aandelen en obligaties goed te begrijpen, 43% gaf aan het ‘zo ongeveer te begrijpen’, en 26% begreep het verschil niet of nauwelijks.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie