Nieuws

Verzekeraars steeds rentegevoeliger

Steeds meer verzekeraars zijn extra gevoelig voor een hogere rente doordat de duration in hun beleggingsportefeuilles oploopt.

Een toenemend aantal verzekeraars is extra gevoelig voor een renteverhoging doordat ze de duration in hun vastrentende beleggingsportefeuilles steeds verder laten oplopen.

Bij ongeveer de helft van de Europese verzekeraars is sprake van een positieve duration met meer dan een jaar van hun vastrentende beleggingen ten opzichte van die van de verplichtingen. Een jaar geleden was dat nog bij geen enkele verzekeraar het geval, blijkt uit onderzoek van Milliman, één van de grootste adviesbureaus ter wereld op het gebied van actuariële producten en diensten.

Bij minder dan een derde van de geënquêteerde Europese verzekeraars is het duration gat nog negatief. Dit in tegenstelling tot Amerikaanse verzekeringsbedrijven waar de duration van assets ten opzichte van liabilities in balans is. Een positief gat in duration maakt verzekeraars extra kwetsbaar voor een renteverhoging.

Volgens de website Risk.net kan er maar een reden zijn waarom Europese verzekeraars ondanks de lage rente de duration van hun beleggingen laten oplopen: ze moeten hun balansen op orde krijgen onder Solvency II, dat begin dit jaar in werking is getreden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen