Nieuws

Wealth management verandert pijlsnel

In 2021 is vermogensbeheer voor rijke particulieren totaal veranderd onder invloed van technologie en demografie.

Over vijf jaar is vermogensbeheer voor rijke particulieren totaal veranderd onder invloed van technologie en demografische ontwikkelingen.

Uit onderzoek van Roubini ThoughtLab, het onderzoeksbureau van Noeriel Roubini, onder 2.000 beleggers en 500 beleggingshuizen over de hele wereld in de eerste jaarhelft komt naar voren dat beleggingsindustrie zich niet goed realiseren hoe snel die transformatie zich voltrekt, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor hun verdienmodel. 

Directeur Lou Celi van Roubini ThoughtLab spreekt van ‘ongewone tijden’ door de convergentie van economische. technologische, demografische en consumententrends. Dat zet vermogensbeheer voor rijke particulieren volledig op zijn kop. “Het hervormt de verwachtingen van consumenten, ontwricht verdienmodellen en verandert de rol van de adviseur.”

Persoonlijk advies 

Zo geeft een minderheid van de ondervraagde beleggers (43%) aan in de toekomst minder te hechten aan persoonlijk advies. Een krappe meerderheid (52%) verwacht meer gebruik te gaan maken van technologie om hun vermogen te beheren. Ruim de helft van de ondervraagde beleggers is bereid om van vermogensbeheerder te wisselen als deze niet aan de verwachtingen voldoet. Vrouwen en millennials zijn daartoe het meeste geneigd.

Investeren in nieuwe technologieën is volgens Roubini ThoughtLab de sleutel tot succes voor vermogensbeheerders. Die wens wordt niet alleen door millennials geuit, die zijn opgevoed met de computer en elektronisch bankieren. 41% van de Generatie X en 40% van de babyboomers verwacht dat hun vermogensbeheerder over de meest recente technologie beschikt.

Vrouwen op kop 

Tegen 2021 bedraagt het totale vermogen van huishoudens in de 25 grootste markten in de wereld 89.000 miljard Amerikaanse dollar. Meer helft van dat kapitaal wordt beheerd door vermogensbeheerders voor rijke particulieren. In Noord-Amerika is tegen 2021 de meerderheid van dat beheerde geld in handen van vrouwen, dat zij via erfenissen in handen hebben verworven of zelf hebben verdiend.

In deze regio hevelen in de komende drie tot vier decennia oudere generaties bovendien 30.000 tot 40.000 miljard Amerikaanse dollar over naar millennials.

De studie is uitgevoerd in opdracht van onder andere CFA Institute, Cisco, Schroders, SEI en State Street.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie