Nieuws

Actief beheer VS onthutsend slecht

Slechts een op de tien Amerikaanse actieve fondsmanagers heeft het afgelopen jaar de markt verslagen.

Slechts een van de tien Amerikaanse fondsmanagers heeft het afgelopen jaar de markt verslagen. Onthutsend, aldus S&P Dow Jones Indices. S&P Dow Jones Indices keek in een halfjaarlijks onderzoek naar de resultaten van Amerikaanse, actieve fondsmanagers.

De slechtste score lieten actieve beleggers zien in smallcaps: 97,6% kon - na aftrek van kosten - de benchmark niet bijbenen. Bij beleggers in midcaps en largecaps waren de percentages respectievelijk 87,9% en 91,9%.

In een interview met Financial Times merkte S&P Dow Jones-directeur Aye Soe op dat er niets opbeurends is te vertellen over stockpickers in de Amerikaanse fondsenindustrie. De claim dat actieve beleggers tot betere prestaties kunnen komen in volatiele markten kan volgens hem overboord, althans gekeken naar de afgelopen twaalf maanden.

“Ze zeggen dat ze neerwaartse bescherming bieden en waarde toevoegen in beweeglijke markten en dit was hun kans in het aan te tonen.” In geen enkele subcategorie wist meer dan 25% van de actief beheerde fondsen de relevantie index te verslaan.

Opkomende marktenfondsen

Outperformance was alleen bij opkomende marktenfondsen het geval. Gekeken naar een periode van maximaal een jaar presteerde 57,8% beter dan de benchmark. Naarmate de beleggingshorizon langer werd, vielen ook de prestaties tegen. Over een periode van vijf jaar bleef tweederde achter bij de referentie-index.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een vijfde deel van de aandelenfondsen in de onderzochte periode was geliquideerd of versmolten met een ander fonds. Dat gold ook voor 14% van de obligatiefondsen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's