Nieuws

Kans op inflatie door populisme

Beleggers moeten op hun hoede zijn voor oplopende inflatie als gevolg van de opmars van het populisme.

Kwantitatieve verruiming werkt sociale ongelijkheid in de hand, en dat verhoogt de sympathie voor populistische politieke partijen. Populisme is een krachtige katalysator voor hervormingen en politieke koerswijzigingen. Daarmee neemt ook de kans toe op inflatie, stelt ETF-aanbieder ETF Securities in een onderzoek.

Ongelijkheid laat zich niet in een nachtje oplossen. De komende jaren zal daarom sprake zijn van verhoogde onzekerheid. Dat leidt tot een voorkeur voor veilige beleggingen met een lage volatiliteit, aldus ETF Securities.

Populistische partijen zijn sterk in opkomst. Politici en economen leggen regelmatig een link tussen de lage rente en de opkomst van deze politieke partijen die zich tegen de gevestigde orde afzetten.

Volgens hoofd onderzoek James Butterfill van ETF Securities gedijen onder andere inflatiegerelateerde obligaties, aandelen, edelmetalen en infrastructuur goed in een omgeving, die gekenmerkt wordt door inflationaire druk en/of populisme. Het maakt volgens ETF Securities niet uit of populistische partijen daadwerkelijk aan de macht komen. Het schoppen tegen de gevestigde orde door volkspartijen zorgt er ook voor dat bestaande politieke partijen hun beleid aanpassen.

De uitkomst is veelal dat er meer wordt geïnvesteerd in infrastructuur om groei aan te jagen, en er sociale initiatieven worden ontplooid om de ongelijkheid aan te pakken. Het eerste zorgt voor extra vraag, terwijl sociale initiatieven leiden tot hogere bestedingen bij consumenten. De kans neemt daardoor toe dat de inflatie stijgt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's