Nieuws

ETF-voorkeur is leeftijdsafhankelijk

De voorkeur voor ETF’s hangt samen met leeftijd, blijkt uit onderzoek van online broker E*Trade.

De voorkeur voor ETF’s hangt samen met leeftijd, blijkt uit onderzoek van online broker E*Trade. De Amerikaanse online broker heeft bijna 1.000 zelfbeleggende klanten met tenminste 10.000 dollar op de beleggersrekening gevraagd naar hun ETF-voorkeuren.

Een van de opvallende conclusies is dat millennials meer interesse hebben dan babyboomers in ietwat exotischere ETF’s, zoals grondstoffen of ETF’s die in vreemde valuta beleggen.

Millennials – mensen van 25 tot 34 jaar - zijn ook geïnteresseerd in ETF’s die zich richten op factoren als groei en waarde, en ETF’s die beleggen in midcaps en smallcaps.

Babyboomers

De naoorlogse generatie babyboomers (mensen van 55 jaar of ouder) legt een overheersende voorkeur aan de dag voor dividend-ETF’s. ETF’s die in derivaten beleggen worden gemeden door deze groep.

Babyboomers hebben ook meer aandacht voor obligatie-ETF’s dan millennials, ook al wordt in beleggingsportefeuilles naarmate het pensioen nadert meer ruimte ingeruimd voor vastrentende waarden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen