Nieuws

Fed mag niet te hawkish lijken

De Federal Reserve heeft er volgens Goldman dus alle belang bij om niet al te hawkish over te komen. Dat doet de dollar geen goed.

In de markt wordt de laatste dagen weer volop gespeculeerd op een renteverhoging door de Federal Reserve in september. Bij Goldman Sachs zijn ze er nog niet zo zeker van of dit terecht is, zo schrijft persbureau Bloomberg.

Goldman Sachs denkt dat de Fed uitgaat van een op lange termijn lagere neutrale rente (de rentevoet waarbij groei en prijzen constant blijven) dan algemeen wordt aangenomen. De noodzaak om te verhogen is daardoor minder urgent. De Fed zit volgens de analisten van Goldman met een dilemma.

Van de ene kant zou je zeggen dat als de economische data voor de VS beter worden – wat momenteel het geval is - dat dan ook de rente omhoog kan. Daar kleeft echter een groot risico aan, namelijk een stijgende dollar. Omdat de consumentenprijzen nog altijd nauwelijks stijgen, kan een hogere dollar via lagere importprijzen voor deflatie zorgen.

Lagere neutrale rente

En dat, zo weten alle economen, is heel slecht voor de economie. De Federal Reserve heeft er volgens Goldman dus alle belang bij om niet al te hawkish over te komen. Met renteverhogingen moet je heel voorzichtig zijn. Alleen als groei en inflatie aantrekken, is er genoeg reden om de rente te verhogen.

Of dit standpunt van de Fed terecht is daar laat Goldman zich verder niet over uit. Wel wijst de zakenbank op mogelijke onderschatting van gevaren van een lage rente, en dan vooral asset price inflation. De Fed heeft op die manier in de jaren voor 2008 ook het gevaar van een luchtbel op de Amerikaanse huizenmarkt onderschat.

Goldman Sachs baseert zich bij haar waarneming op de notulen van de Fed. Daaruit blijkt dat steeds meer leden van de Fed uitgaan van een lagere neutrale rente.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie