Nieuws

Wel/geen bonus voor fondsbeheerder

De beloning van fondsbeheerders blijft een heikel thema, schrijft Robin Powell. Verdienen zij wel of niet een bonus?

De beloning van fondsbeheerders blijft een heikel thema, schrijft Robin Powell op The evidence-based investor. In het Verenigd Koninkrijk hebben twee vooraanstaande actieve beheerders bekendgemaakt voortaan geen bonussen meer in ontvangst te nemen. Verdient dat navolging?

Fondsbeheerders worden beloond voor het verslaan van de index, hoewel dat op de lange duur bijna niemand lukt. Maar verdienen ze niet een extraatje in de jaren dat het hun wel lukt? De eigenlijke vraag is, of bonussen bijdragen aan verbetering van de prestaties. 

Goede en ongewenste prikkels

Enerzijds zijn er wel bewijzen dat bonussen een positieve prikkel geven en over het algemeen tot verbetering van de resultaten leiden. Maar anderzijds zijn er ook tekenen dat het ongewenst gedrag in de hand werkt. Het grootste gevaar is dat een manager zich toelegt op korte termijn resultaten, die niet in het belang van de belegger zijn, enkel om zijn eigen bonus veilig te stellen. 

Daarnaast speelt een rol dat de beloning van fondsbeheerders al riant is. Niemand zal hen dat misgunnen, als zij ook significant waarde toevoegen. Maar helaas wijzen de feiten erop dat deze managers juist waarde onttrekken aan het beleggingsproces. Slechts 1% van de fondsen presteert bovenmaats op de langere termijn en de overgrote meerderheid van de fondsbeheerders noemt het Pensions Institute ongeschoold voor hun taak.

Koppel beloning aan prestatie

Powell pleit daarom voor een directe koppeling van de beloning aan de prestaties die geleverd worden. Orbis Access berekent bijvoorbeeld alleen een vergoeding als het fonds beter presteert dan de benchmark en biedt een vergoeding als de prestaties achterblijven. 

De tijd is aangebroken om een nuchtere benadering te kiezen voor de beloningen. Daar ligt volgens Powell een taak voor toezichthouders en journalisten, maar uiteindelijk is het de klant die bepaalt (en betaalt). Die moet een betere regeling eisen, of zijn vermogen elders onderbrengen. Het gaat immers om de opbouw van uw vermogen voor later, niet om de verrijking van de manager.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie