Nieuws

Bedrijfsobligaties VS populair

Europese beleggers kiezen steeds vaker voor Amerikaanse bedrijfsobligaties. Ze bezitten bijna de helft van de markt.

Niet-Amerikaanse beleggers kiezen steeds vaker voor Amerikaanse bedrijfsobligaties. Ze bezitten bijna de helft van de markt. Het zijn op dit moment vooral Europese beleggers die voor de Amerikaanse bedrijfsobligaties kiezen.

Met het opkoopbeleid door de Europese centrale banken van bedrijfsobligaties aldaar, bevinden de rendementen op dit soort obligaties zich in Europa op een dieptepunt. Recent is de Bank of England ook begonnen met het opkopen van bedrijfsobligaties.

Het is bedoeld om geld in de Britse economie te pompen. Op die manier moet een deel van de onzekerheid als gevolg van de Brexit-beslissing worden weggemasseerd. De Britse centrale bank volgt met dit beleid het voorbeeld van de ECB die al eerder met een dergelijk opkoopprogramma was gestart.

Enige alternatief

De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar. In de maanden tot februari koerste de Merrill Lynch Sterling Corporate Index rond 3,7%. Sindsdien is deze gedaald. Op 10 augustus werd een voorlopig minimum bereikt op een niveau van 2,12%. Inmiddels koerst de index rond 2,20%.

Volgens Ben Lord, manager bij M&G Limited, zijn de Amerikaanse bedrijfsobligaties het enig overgebleven alternatief voor Europese beleggers. De oorzaak is volgens Lord het beleid van de Bank of England en de ECB.

Hij schrijft dat verschil tussen het rendement van een Europese overheidsobligatie of een Europese bedrijfsobligatie met het simpelweg aanhouden van contant geld historisch gezien nog nooit zo laag is geweest.

Inruilen obligaties

Op dit moment maken buitenlanders ongeveer 40% van de markt voor Amerikaanse bedrijfsobligaties uit. De verwachting is dat dit percentage de komende maanden nog zal stijgen. Het zijn vooral vermogensbeheerders uit opkomende markten die de komende tijd het verschil gaan maken, zo is de verwachting.

Zij zullen naar verwachting hun Amerikaanse staatsobligaties inruilen voor bedrijfsobligaties uit de Verenigde Staten. Die leveren een hoger rendement op.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen