Nieuws

Millennials veeleisende beleggers

Millennials hebben hoge verwachtingen als het op beleggen aankomt. Een uitdaging voor aanbieders om daaraan te voldoen.

Millennials zijn veeleisend als het op beleggen aankomt. Een uitdaging voor de aanbieders om daaraan te voldoen. Deze jonge generatie is niet alleen bezig met het rendement, maar volgens onderzoek is het voor hen net zo belangrijk hoe de arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers zijn. Zij hechten aan de mensenrechten en het milieu. Volgens het onderzoek van PLSA en Opinium Research waarderen de beleggers tussen de 18 en 34 jaar in het bijzonder bedrijven die transparant zijn. 

Jessica Ground, ESG-specialist bij Schroders, ziet hierin een duidelijk signaal voor de fondsbeheerders, dat zij niet alleen moeten focussen op winst, maar ook op de wijze waarop deze tot stand komt. 60% van de respondenten ziet hun beleggingen als een manier om uitdrukking te geven aan hun waarden en normen.

Schroders ziet bij deze generatie duidelijke trends zich aftekenen als het op beleggen aankomt. Omdat de levensverwachting van deze generatie beduidend langer is, is het belang van vermogensopbouw voor later groot, maar kunnen zij daarover ook meer controle uitoefenen dan de generaties voor hen. 

Het is een generatie die duidelijk niet in de voetsporen van hun voorvaderen treedt, maar bij beleggen veel meer belang hecht aan verantwoordelijkheid en duurzaamheid, naast rendement. Dat vraagt een lange termijn benadering, die verder kijkt dan allen de resultaten op papier.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie