Nieuws

Oppotgedrag door negatieve rente

In landen met een negatieve rente potten consumenten en bedrijven juist meer geld op in plaats van dat zij het uitgeven.

In landen met een negatieve rente potten consumenten en bedrijven juist meer geld op in plaats van dat zij het uitgeven.

Volgens de Wall Street Journal zijn de spaartegoeden in negatieve rentelanden als Japan, Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Zweden de hoogste sinds 1995, het jaar dat de OECD de data is gaan bijhouden.

In Duitsland zijn de spaartegoeden als percentage van het bbp naar 9,7% gestegen afgelopen jaar. De OECD verwacht dat het percentage dit jaar zal oplopen naar 10,4%.

Meer cash

Ook houden bedrijven meer kasgeld aan dan voorheen. Niet-financiële bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika hadden begin 2016 921 miljard euro in kas, volgens Moody’s Investors Service. Dat is 5% meer in vergelijking met een jaar eerder. Het percentage cash ten opzichte van de omzet steeg naar 15% van 13%.

Sommige economen en bankiers spreken van een psychologisch effect doordat de lage rente, het idee voedt dat de toekomstige groei laag zal zijn, en de angst aangewakkerd wordt dat centrale banken die niet kunnen aanjagen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie