Nieuws

Nederlandse deflatie tijdelijk

Nee, we krijgen geen Japanse toestanden. Volgens Nico Klene van ABN Amro is de huidige deflatie weer snel voorbij.

Nederland heeft op dit moment te maken met dalende prijzen. De deflatie zal echter van korte duur zijn. Dat zegt Nico Klene, senior-econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro in een artikel voor Executive Finance.

Klene stelt dat de huidige deflatie voor een deel verklaard kan worden door toevalligheden. Zo stijgen de huren dit jaar minder dan vorig jaar. Dat cijfer wordt eens per jaar, in juli, bepaald. In 2015 werd een stijging van 2,4% gerekend voor de huren. Afgelopen maand was dat 1,8%.

Beweeglijke voedsel- en energieprijzen

Ook de voedselprijzen stegen in juli minder snel dan in juni. In juni was nog sprake van een stijging van 1,4%. In juli was de stijging van voedselprijzen gedaald naar 0,5%.
Volgens Klene is de voedselprijs een ‘heel beweeglijke’ component. Hij verwacht een correctie in de voedselprijzen in de komende maanden waardoor het inflatiecijfer zal worden opgekrikt.

Klene rekent op een kortstondige deflatieperiode van één of twee maanden. Daarna zullen de prijzen weer stijgen. Dat heeft ook te maken met een hogere olieprijs. ABN Amro denkt dat de prijs van olie in de loop van dit jaar zal stijgen en dat dit ook voor 2017 het geval zal zijn.

 

Crisis is schuld

De echte oorzaak voor de lage inflatie van de afgelopen jaren is de crisis waar de wereld in 2008 mee werd geconfronteerd. Daardoor is de economie volgens Klene nog altijd niet op een niveau die als normaal kan worden beschouwd. Dat heeft weer tot gevolg dat bedrijven niet in staat om prijsverhogingen door te voeren.

De lagere winstmarges bij bedrijven zorgen ervoor de crisis nog altijd wordt gevoeld. Hoewel de deflatie van korte duur zal zijn, zal Nederland, en eigenlijk de hele eurozone, nog langer te maken hebben met een relatief lage inflatie denkt Klene.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022