Nieuws

Pictet wijzigt assetallocatie

Pictet zet in hun assetallocatie Europese aandelen op neutraal en zet in op Amerikaanse aandelen.

De blijvend lage rente, een Brexit en dreigende recessie in Europa en aantrekkende opkomende markten zorgen ervoor dat Pictet AM zijn assetallocatie op een aantal punten aanpast. In hun barometer geven zij de wijzigingen aan. 

  1. De weging Amerikaanse aandelen is verhoogd, ondanks de hoge waarderingen is er volgens Pictet nog ruimte voor een verdere stijging gezien de recente data die wijzen op een verassend sterke groei van de grootste economie ter wereld. Daarbij is het onwaarschijnlijk dat de Fed rente zal verhogen vóór december, wat deze meer risicovolle activaklasse ondersteunt.

  2. Posities in Europese aandelen worden door de Zwitserse vermogensbeheerder bijgesteld naar neutraal. Deze aandelen zijn momenteel goedkoop, maar daar zijn ook redenen voor: Structurele problemen die Europese groei tegenwerken zijn nog steeds niet opgelost, de regio is kwetsbaar voor politieke instabiliteit in het licht van Franse en Duitse verkiezingen en er zijn zorgen over de Italiaanse banken die beladen zijn met slechte schulden. Daarbij staat Pictet sceptisch tegenover de werkzaamheid van verdere monetaire stimulans in de Eurozone.

  3. In aandelen uit opkomende markten zijn de posities opgeschroefd omdat de economische fundamentals verbeterd zijn en het risico van financiële instabiliteit in China is afgezwakt.

  4. Binnen aandelensectoren behoudt Pictet een voorkeur voor cyclische aandelen, maar verlegt het zwaartepunt van de grondstoffen naar de industriële sector.

  5. Posities op aandelen van nutsbedrijven met hoog rendement worden verlaagd wegens zwakke winstverwachtingen. Daarbij zijn deze aandelen vaak nauw gecorreleerd met staatsobligaties die momenteel een zeer laag rendement hebben.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022