Nieuws

Rente-outlook drastisch gewijzigd

Marktverwachtingen over de rente-ontwikkeling zijn drastisch gewijzigd. Het rentepad lijkt wereldwijd lager en vlakker.

De marktverwachtingen over de rente-ontwikkeling zijn drastisch gewijzigd ten opzichte van een jaar geleden. Het rentepad lijkt wereldwijd veel lager en vlakker dan eerder werd aangenomen, schrijft JP Morgan Asset Management.

Big Four houden rente laag

In Europa en Japan daalden de verwachtingen als gevolg van de renteverlagingen  die de centrale banken doorvoerden in de strijd tegen trage groei en lage inflatie. Groot-Brittannië kampt met grote onzekerheid over de gevolgen van de Brexit, een renteverlaging door de Bank of England wordt alom verwacht, terwijl vorig jaar nog uitgegaan werd van een geleidelijk hogere rentestand in het Verenigd Koninkrijk. In de VS verkrapt de arbeidsmarkt, verbeteren de macrocijfers en toch hikt de Fed tegen een rentestap aan, onder meer vanwege de sterke dollar en de volatiliteit in de financiële markten. 

De lage rentestanden lijken langer aan te houden, wat gunstig uitwerkt voor de fixed income rendementen. Mochten de drie grote centrale banken de rente nog verder verlagen, dan zetten beleggers wereldwijd hun zoektocht voort naar hoogrenderende beleggingen, verwacht JP Morgan AM.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie