Nieuws

Meer vrouwelijke fondsmanagers nodig

De beleggingssector zou beter af zijn met meer vrouwelijke fondsbeheerders. Niet vanwege de resultaten, maar als goede voorbeeld.

De beleggingssector zou beter af zijn met meer vrouwelijke fondsbeheerders. Niet vanwege de resultaten, maar als goede voorbeeld. Dat schrijft Lauren Foster in een artikel van het CFA Institute, de organisatie waar wereldwijd 110.000 fondsbeheerders en analisten lid van zijn.

CFA organiseert over twee maanden een groot congres in Boston over dit onderwerp. Er zijn natuurlijk vrouwen op hoge posities in de beleggingswereld. Foster noemt Mary Callahan Erdoes, bestuursvoorzitter van JP Morgan Asset Management en Kritsi Mitchem, president en CEO van Wells Fargo Asset Management.

Maar toch is het aandeel van vrouwen in de sector bedroevend. Slechts 15% van alle fondsbeheerders wereldwijd is een vrouw. Als het om bestuursfuncties bij vermogensbeheerders gaat is het aandeel met 18% niet veel hoger. Dat ligt niet aan het feit dat vrouwen slechtere prestaties zouden leveren.

Meer flexibele werktijden

Foster wijst op onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen niet beter, maar ook niet slechter presteren dan hun mannelijke collega’s. De oorzaak zit volgens Foster in de perceptie van de sector. Het zou een mannenbolwerk zijn waar maar moeilijk doorheen te dringen is.

Hoewel meer vrouwen waarschijnlijk geen hoger rendement oplevert is het volgens Foster toch van belang dat meer vrouwen actief worden. De sector heeft een soort voorbeeldfunctie. Als meer vrouwen in deze sector doorbreken zal dat ook in de rest van de maatschappij het geval zijn.

Foster noemt het de multiplierfunctie. De drie belangrijkste redenen voor het lage aantal vrouwen zijn volgens Foster dat de beeldvorming van de sector vrouwvijandig is. Daardoor vertrekken vrouwen redelijk snel. De sector doet er bovendien weinig moeite voor om vrouwen aan te trekken.

Tenslotte is sprake van gebrekkige mogelijkheden om flexibel te werken. Op alle drie de punten is volgens Foster behoefte aan nieuwe initiatieven om de beeldvorming te veranderen. Wat betreft de flexibele werktijden verwacht Foster veel van de introductie van nieuwe technologie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's