Nieuws

Hete Italiaanse zomer

Italië en de EU liggen op ramkoers over de rol die beleggers bij een eventuele redding moeten spelen.

De keuze voor een Brexit geeft populistische partijen de wind in de zeilen. Nu zorgen Italië en en de zwakke bankensector voor een hoop politieke onrust. De Italiaanse premier poogt onder de EU-voorwaarden voor een reddingsoperatie uit te komen, terwijl in oktober voor Renzi cruciale verkiezingen op de agenda staan. Italiaans schuldpapier komt onder druk te staan. Mochten de problemen in de bankensector opgelost kunnen worden, zullen beleggers in bankobligaties het beter doen dan aandelenbeleggers, denkt Fidelity.

De broodnodige constitutionele hervormingen worden gehinderd door het groeiende verzet tegen de regering. Het geplande referendum in oktober neigt zo meer naar een vertrouwensstemming over premier Renzi. Maar een nieuwe politieke crisis zet niet alleen de politieke hervormingen op achterstand, maar reduceert ook de kans op een alomvattende oplossing voor de bankencrisis in het land. 

Domino-effect

Italiaanse banken hebben veel slechte leningen op de balans staan. Het roept de vraag op of Italië het volgende domino-steentje is dat omvalt. Dit geeft premier Renzi onderhandelingsruimte met de EU over een reddingsplan voor de geplaagde bankensector. Mocht een structurele oplossing voor de gebrekkige buffers in de bankensector achterwege blijven, dan kan het financiële systeem onder druk blijven staan. 

Italië en de EU liggen echter op ramkoers over de rol die beleggers bij een eventuele redding moeten spelen. Een ’bail-in' zou politieke zelfmoord voor de regering kunnen betekenen. De EU ziet echter de toekomst van de bankenunie wankelen als de belastingbetaler opnieuw op moet draaien voor een reddingsplan. Renzi rest niets anders dan alles aan te wenden om een bail-in te voorkomen in een uiterste poging voldoende steun te vinden voor het referendum. Maar de Italiaanse premier zal op veel weerstand binnen de EU stuiten. Het belooft een volatiele en hete zomer te worden voor Italië. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie