Nieuws

Vermogensbeheer is emotiebeheer

Vermogensbeheer en advies heeft alles te maken met het managen van emoties. Dat begreep Benjamin Graham al.

In meer dan een opzicht was Benjamin Graham zijn tijd ver vooruit. Ben Carlson verbaast zich op A Wealth of Common Sense vooral over het inzicht dat Graham had op de rol die gedrag en psychologie spelen in de markten en bij beleggingsbeslissingen. Graham wees naar de belegger zelf als grootste vijand. Hij koopt op pieken en verkoopt juist op een dieptepunt. Hij maakt de verkeerde keus op het verkeerde moment, in de overtuiging dat hij juist handelt.

Dat inzicht is met name belangrijk voor de professionals in de financiële sector. Zij moeten volgens Graham niet focussen op wat beleggers behoren te doen om een optimaal resultaat te behalen, maar op waartoe zij in staat zijn. Het beste advies is dan ook niet theoretisch goed, maar psychologisch en praktisch van aard. Graham begreep bijvoorbeeld dat beleggers iets willen doen, zoals psychologen dat de illusie van controle noemen. 

Er kan gekeken worden hoeveel risico een belegger kan, of moet nemen. Maar er is ook hoeveel risico een belegger bereid is te nemen. Het is niet genoeg om te roepen dat beleggers de lange termijn doelen in het oog moeten houden en op koers moeten blijven. Er moeten checks and balances ingebouwd worden dat een belegger vasthoudt aan zijn plan. Graham pleit voor een veiligheidsmarge, om ruimte te laten om fouten te maken in gedrag of bij beleggingsbeslissingen. 

Vermogensbeheer en advies heeft ook alles te maken met het managen van de emoties van beleggers. Dat begreep Graham al in de vijftiger jaren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie