Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

In de keuken van Pritle

CEO Thomas Bunnik van Pritle over de asset allocatie, fondsselectie, regioverdeling en het risicomodel van de robo-adviseur.

Profielfondsen zijn niet sexy. Dat is ook de bedoeling. Ze zijn stabiel en presteren veelal goed. Daarmee onttrekken zij zich aan de discussie actief of passief beleggen, Het gaat om het rendement dat multi-assetportefeuilles boeken. De assetallocatiestrategie is vanzelfsprekend de belangrijkste verklarende factor.

Tegen deze achtergrond spraken we met de Nederlandse robo-adviseur Pritle, die vorig jaar Fundix overnam en met een hoog geautomatiseerd beleggingsbeleid cliënten met verschillende doelen aan zich wil binden.

De resultaten van Pritle zijn dit jaar sterk. Directeur Thomas Bunnik gaat in op de asset allocatietrategie van Pritle en ligt de huidige posities toe.

Verschillende beleggingsdoelen

Pritle combineert een specifiek asset allocatiemodel met een scala aan beleggingsdoelen. Bunnik legt uit: "De meeste vermogensbeheerders werken met één portefeuille voor een bepaald risicoprofiel. Pritle gaat uit van meerdere beleggingsdoelen, waarbij verschillende risicoprofielen kunnen horen. Bij ons kunnen verschillende potjes worden aangemaakt waarbij per doel kanworden aangegeven wat de beleggingshorizon en het risiconiveau kan zijn. Eenmaal per kwartaal herbalanceert Pritle automatisch de beleggingsportefeuilles van klanten, rekening houdend met de doelstellingen en het risicoprofiel. Op lange termijn krijg je zo een meer voorspelbare waardeontwikkeling".

Bij Pritle bepaalt een beleggingscomité de strategische en tactische allocatie. Bunnik: "We hebben gekozen voor een strategisch asset allocatiemodel waarbij vooral via wereldwijde fondsen wordt belegd in aandelen, vastgoed en grondstoffen. Dat is goed voor het rendementspotentieel, maar zo kunnen ook specifieke risico's (bijvoorbeeld marktrisico's) worden geëlimineerd. We gebruiken niet alleen indexfondsen. In grondstoffen beleggen we bijvoorbeeld via een product dat belegt in futures. We vinden het namelijk belangrijk dat er exposure is naar de grondstoffen zelf."

Grondstoffenmandje

Het beleggen in commodities lijkt in 2016, na een lange periode van dalende markten, tot nu toe een goede keuze te zijn. "Op basis van de afgelopen 25 jaar zijn grondstoffen een goede belegging op de lange termijn,"vertelt Bunnik. "Naast aandelen is het aantrekkelijk om in een breed mandje van grondstoffen te beleggen. Spreiding is cruciaal.

Het grondstoffenproduct dat Pritle inzet, belegt in zestig verschillende grondstoffen, verdeeld over agro, energie en metals. De som der delen moet voor outperformance zorgen.

Obligaties?

Bunnik: "In obligaties beleggen we alleen in euro's. De lage opbrengsten combineren niet goed met relatief hoge valutarisico's. In beginsel moeten obligaties deel uitmaken van een portefeuille voor een goede verdeling van rendement en risico. Vandaag 24 juni, de dag na Brexit, is daarvan een goed voorbeeld."

Overigens heeft Pritle op basis van de gehanteerde spreiding en risicoafbouw geconcludeerd dat het volledig hedgen van currency risk niet nodig is. "Uit onze analyse over 25 jaar is gebleken dat het niet hoeven hedgen 0,6% tot 1,61% rendement per jaar scheelt", aldus de CEO van Pritle.

Regioverdeling

Wat betreft de regioverdeling gaat Pritle uit van de omvang van de verschillende economieën. In die zin wijkt Pritle niet af van  hoe andere rmogensbeheerders te werk gaan. Nou ja, niet helemaal.

Bunnik: "We passen wel een forse correctie toe bij Noord-Amerika, dat anders te zwaar zou wegen. Opkomende markten bieden ook een goed perspectief, zeker gezien onze klanten die gemiddeld gezien een langere beleggingshorizon hebben. De regioweging is Noord Amerika 40%, emerging markets 20%, Europa 35% en Azië-Pacific incl. japan 5%.

Fondsselectie

Hoe selecteert Pritle z'n fondsen? Naast sector allocatie is spreiding over cap-sizes en beleggingsstijlen daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bunnik: "We kijken ook naar de free float van de onderliggende stukken, de turnover in de indices en de kosten van rebalancing op indexniveau. Uiteindelijk beleggen we in een 14-tal fondsen van 5 aanbieders, met per fonds minimaal 200 namen"

Risicomodel

Omdat Pritle risico's heel duidelijk koppelt aan de verschillende beleggingsdoelen willen we graag weten met welk risicomodel Pritle werkt. Bunnik: "Risico relateren we aan historische rendementen. Die extrapoleren we via simulatie zodat we kunnen zien wat de maximale drawdown risk is. Daarbij gaan we uit van een bandbreedte waarbij er een kans van 99,7% is dat het gewenste rendement aan het einde van de beleggingsperdiode daardwerkelijk behaald wordt. Er kunnen natuurlijk afwijkingen zijn. Om die afwijkingen aan de bovenkant positief te laten zijn, worden de historische rendementen naar beneden aangepast zodat er geen te hoge verwachtingen worden gewekt."

De absolute drawdown risk over de gehele periode, is voor Pritle het comunicatie-uitgangspunt naar de cliënten. Neerwaarts prognosticeert Pritle een groter verlies, opwaarts is het rendementspotentieel met 15 tot 25% per assetklasse teruggebracht. "Ook dat is een bewuste keuze", aldus Thomas Bunnik.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie