Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Nieuws

Impactbeleggen, maar dan schaalbaar

Een nadeel van impactbeleggen is het gebrek aan schaalbaarheid. Een nieuw fonds wil dat veranderen.

Impactbeleggen wordt wel gezien als duurzaam beleggen 2.0. Het gaat hierbij immers niet alleen om het financieel rendement, maar ook om het maatschappelijk rendement, de stempel die je als belegger op een betere wereld kunt drukken.

Het probleem met veel impactprojecten is dat ze het niveau van kleine, lokale projecten niet ontstijgen. En dat betekent te weinig risicospreiding en omvang per deal voor serieuze beleggers om in te stappen. Een schaalbare impact-beleggen-oplossing voor klanten, dat was waar Solange Rouschop, Global head Investment Services & Sustainability bij ABN AMRO Private Banking naar op zoek was.

Bij de private bank van ABN Amro zijn ze druk de beleggingen te verduurzamen. Vandaar dat ABN Amro de komende tijd exclusief het FMO Privium Impact Fund verkoopt aan zijn klanten. Dit nieuwe fonds (voor gemene rekening) heeft als financiële doelstelling 2,5% tot 4% rendement per jaar te maken (na kosten) met leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de financiële, energie-, landbouw- en telecominfra-sector in vooral frontier markets.

Liquiditeit centraal

ABN Amro werkt samen met de FMO omdat zij een trackrecord hebben op het gebied van impactbeleggen. FMO Investment Management is verantwoordelijk voor de advisering over het beleggingsbeleid van het fonds. Privium Fund Management is de beheerder van het fonds en heeft de vergunning om beleggingsfondsen te beheren en te distribueren.

FMO origineert de leningen voor het fonds. Beleggers doen mee met de kernportefeuille van FMO; op basis van een advies door FMO Investment Management selecteert Privium de leningen die binnen de fondscriteria passen en zorgt ervoor dat het fonds een participatie in die lening krijgt.

Belangrijk bij het opzetten van de fondsstructuur was de mate van liquiditeit, vertelt Mark Baak, Director bij Privium. “Welke liquiditeit is haalbaar voor de portefeuille? En welke share class past daarbij? We hebben gekozen voor een euroklasse, maar veel leningen zijn – gezien de frontier markets waarin belegd wordt - dollarleningen. Die hedgen we dan terug op fondsniveau.”

Niet-BRIC-landen

Tot zover de technische details, maar waar impactbeleggers vooral nieuwsgierig naar zijn is het maatschappelijke effect. Yvonne Bakkum, Managing Director van FMO Investment Management: “Het impactrendement wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de hoeveelheid banen die met de investering gecreëerd worden en de reductie van CO2 uitstoot. We lenen geld uit aan bedrijven in de financiële sector, duurzame energie, landbouwsector en telecominfra. Bij banken hebben we een voorkeur voor die instellingen die leningen verstrekken aan MKB-ers. Kleine bedrijven kunnen in frontier markets vaak lastig geld lenen. Wij vullen commerciële banken aan hier.”

De landen waar FMO actief is, zijn grotendeels niet de BRIC-landen. Die zijn – met uitzondering van India - al te ver in hun economische ontwikkeling. Dat is volgens Bakkum ook goed voor het risicoprofiel van de leningen.

“De minder in het oog springende landen bewegen vaker afzonderlijk van de traditionele opkomende markten, waar de economische groei de laatste tijd onder druk staat. Weinig BRIC-risico dus. Dat neemt niet weg dat het ondernemersklimaat in de frontier landen soms uitdagend kan zijn."

Schaalbaarheid is belangrijk

Om het risico van de leningen te spreiden, worden er uiteindelijk minstens 40 leningen in portefeuille genomen. Bakkum: “De duur van de leningen hangt erg af van de sector waarin geïnvesteerd wordt. Een looptijd van vijf tot zeven jaar is gangbaar voor de financiële sector, terwijl een windmolenpark wel twaalf tot vijftien jaar wil lenen. Het gemiddelde ligt op zeven tot acht jaar."

Het fonds is tamelijk liquide voor een impactbelegging. Beleggers kunnen maandelijks in- en uitstappen. Bij reguliere impactprojecten kan het geld van investeerders soms jaren vastzitten. Rouschop: “Vergeleken met een reguliere obligatieportefeuille is het minder liquide. Dit maakt het fonds niet geschikt voor alle particuliere klanten, maar wel voor de private bank-klanten.”

“Vanwege de omvang van het fonds kunnen stichtingen en goede doelen ook deelnemen,” vult Bakkum aan. Het is volgens Bakkum de bedoeling dat het fonds binnen een jaar 100 miljoen in portefeuille heeft. 200 miljoen is de beoogde omvang, 300 miljoen de grens.

Een schaalbaar product dus. Wat Rouschop betreft is minder dan 20 miljoen te klein om efficiënt te zijn. “En FMO kan makkelijk een paar honderd miljoen managen, maar bij meer dan 500 miljoen zouden we opnieuw moeten kijken hoe zo’n bedrag zich dan verhoudt tot de dealflow van FMO.”


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie