Nieuws

Monopoly-economie levert verliezers

Als centrale bankiers iets zouden begrijpen van Monopoly, dan klaarden de vooruitzichten meteen op, meent Bill Gross.

Als onze centrale bankiers iets meer zouden begrijpen van Monopoly, dan klaarden de economische vooruitzichten meteen op, meent Bill Gross. Net als bij het bordspel draait onze economie op het verse kapitaal dat verkregen wordt als men langs ’start’ komt. Zonder kredietgroei valt de economische groei terug.

De Fed heeft de geldpers aangezet en het bedrag verhoogd beschikbaar is voor iedere speler. Maar de centrale banken fungeren in onze economie als schatkist voor de gemeenschap. Er komt alleen maar meer geld uit de schatkist beschikbaar als de banken bereid zijn om dit geld uit te lenen. Als daar om wat voor reden dan ook niet toe bereid zijn, dan neemt de kredietgroei niet toe. En dat is was volgens Gross de laatste paar jaar gebeurt. 

De kredietgroei is afgenomen van zo’n 9% aan het begin van de eeuw tot nauwelijks nog 4%. Een systeem met hoge schulden is afhankelijk van de kredietgroei voor zijn stabiliteit en duurzaamheid en die is momenteel sub-optimaal. Credit is de olie voor het systeem en als de private sector onvoldoende kredietgroei geneert, dan valt de reële economie stil of gaat zelfs achteruit. 

De totale hoeveelheid geld, of kredietgroei, alleen is niet genoeg. Het gaat ook om de omloopsnelheid ervan. De omloopsnelheid van geld is medebepalend voor (de groei van) het bbp.  De lage rente moet de omloopsnelheid aanjagen en dat heeft na de financiële crisis het bbp nog wat laten groeien. Maar met een rente rond de nul en een grote hoeveelheid schuldpapier dat negatief rendeert, draagt de omloopsnelheid nog maar weinig bij aan de groei van het bbp. 

Het financiële systeem sputtert

Het financiële systeem dat gebaseerd is op schuld begint te sputteren en risk assets zijn daar een goede weerslag van. Maar Yellen c.s. geloven niet in Monopoly. Zij houden vast aan Taylor en Phillips en waarschuwen voor inflatie, als de arbeidsmarkt hersteld is.

Aan de fiscale zijde blijft het stil. Het is wachten op overheden dat zij weer geld uitgeven en de leemte vullen die de private sector laat vallen. Gross rekent er op korte termijn niet op. Dat betekent op zijn best een plafond voor de prijzen van risicovolle assets en op zijn slechts allerlei waarschuwingssignalen tegen het einde van het jaar, waardoor beleggers de hoop op toekomstige rendementen verliezen.

Beleggers moeten zich zorgen maken of hun geld nog terugkomt. Want als in onze Monopoly-economie de kredietgroei laag blijft, dan stijgt het aantal toekomstige verliezers.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie