Nieuws

Brexit pakt slecht uit voor banken

Volgens een eenvoudige stresstest bedraagt de schadepost 165 mrd dollar voor de grootste Amerikaanse en Europese banken.

Bloomberg zet op een rij wat de gevolgen van de keuze voor een Brexit zijn voor de grootbanken. Volgens een eenvoudige stresstest van de universiteit van New York bedraagt de schadepost 165 mrd dollar voor de grootste Amerikaanse en Europese banken. Dit bedrag baseert men op een inschatting van de waarde en risico’s van de bank-assets en een stresstest, waarbij men kijkt hoeveel kapitaal nodig is om de banken overeind te houden. 

Dit Amerikaanse model suggereert dat de banken fragieler zijn dan de officiële testen doen geloven. Voor het Britse referendum kwam het model op een kapitaaltekort bij de grootste banken uit de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk en Italië van 998 mrd dollar. Na de uitslag steeg het tekort significant met 165 mrd dollar. Mogelijk ziet een volgende meting van de universiteit van New York er weer wat beter uit, maar de boodschap is helder: een Brexit pakt slecht uit voor de banken.

Een Brexit gaat gepaard met onzekerheid, de economische groei wordt ondermijnd. Dat zet de winsten onder druk en verhoogt de kans dat leningen niet worden terugbetaald. Franse en Italiaanse banken hebben last van de zorgen rond de Europese groei en het risico dat andere landen het Britse voorbeeld volgen. Het effect op Amerikaanse banken verloopt via de Fed, die vanwege de zorgen ervoor kiest om de rente langer laag te laten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie