Valentijn van Nieuwenhuijzen is Head of Multi Asset bij NN Investment Partners. Op IEXProfs schrijft hij columns over assetallocatie en riskmanagement.
Nieuws

Rendement halen uit onzekerheid

Zijn de tijden nu onzekerder als rond de val van Lehman of de ruzie om de Krim? Nee, en het is zeker mogelijk om rendement te maken.

Volgens opiniemakers leven we momenteel in een hoogst onzekere wereld. Dit zou de belangrijkste reden zijn waarom markten de laatste maanden geen duidelijke richting kiezen en beleggers aan de zijlijn blijven staan. In eerste instantie klinkt dit plausibel. De economische groei is bescheiden en de inflatie laag, net als de rentes.

Centrale banken voeren al jaren onconventioneel beleid. De politiek is meer gepolariseerd, inkomens meer ongelijk en globalisering meer betwist dan in de laatste drie decennia het geval is geweest. Maar is de situatie nu onzekerder dan toen Rusland de Krim binnenviel en de spanningen tussen het westen en de Russen hoog opliepen?

Of toen de Verenigde Staten van de fiscal cliff dreigden te duikelen? Of tijdens het hoogtepunt van de eurocrisis, met een dreigend uiteenvallen van de eurozone? En laten we het omvallen van Lehman Brothers niet vergeten, waarna de wereldeconomie in een zwart gat gezogen dreigde te worden door een ineenstorting van het financiële systeem.

Onzekerheid is normaler dan het voelt

Al deze gebeurtenissen vonden plaats in de afgelopen tien jaar. Als we verder teruggaan, wordt de lijst nog een flink stuk langer. Ik bedoel dat onzekerheid normaler is dan het vaak aanvoelt. Het maakt tevens duidelijk hoe moeilijk het is te voorspellen hoe de grote politieke en economische variabelen op elkaar reageren en onze nabije economische toekomst zullen bepalen.

Onzekerheid was, is en blijft er, maar wat we als beleggers vooral moeten beseffen is dat onzekerheid ook mogelijkheden creëert om rendement te genereren. Ook in onzekere tijden is het mogelijk aantrekkelijke rendementen te behalen, door een robuuste portefeuille samen te stellen en een goede inschatting te maken van de veranderingen in zowel onderliggende data als in het gedrag van beleggers.

Economische en winstcijfers geven de laatste maanden een gemengd beeld, terwijl maatstaven als sentiment, positionering en beleggingsstromen rond neutrale niveaus bewegen. Voor ons is dit geen reden om een defensieve houding aan te nemen, want aan de zijlijn blijven staan levert geen rendement op.

Onzekerheid enige zekerheid

Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar beleggingscategorieën die nog wel yield opleveren, zoals vastrentende spreadproducten. Categorieën met weinig yield, zoals staatsleningen of grondstoffen, zijn veel minder aantrekkelijk.

Maar, zoals altijd, als de onzekere toekomst de realiteit van de markt weer verandert, passen we onze visie aan om de nieuwe kansen die daaruit voortvloeien te benutten. Want de enige zekerheid die we als beleggers hebben, is onzekerheid.

  

 


Valentijn van Nieuwenhuijzen Head of Multi Asset bij NN Investment Partners. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.

Lees meer

Impact beleggen