Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Stranded assets worden belangrijk

Een gouden decennium voor actieve ethische beleggers, dat voorziet fondsmanager Nick Anderson van het Henderson Global Care Growth Fund.

Een gouden decennium voor actieve ethische beleggers, dat voorziet fondsmanager Nick Anderson van het Henderson Global Care Growth Fund. “Stranded assets worden belangrijk.”

Zolang de economische groei muizenstapjes maakt, zoekt Nick Anderson het in bedrijven die garen spinnen bij klimaatverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, groei van de wereldbevolking en vergrijzing. Deze vier megatrends drijven volgens hem op lange termijn de financiële markten.

En verklaren wellicht waarom Europese en Britse langetermijnbeleggers 0,5 miljard euro hebben toevertrouwd aan zijn beleggingsfonds, dat over een van de klimaatvriendelijkste portefeuilles beschikt in de categorie aandelenfondsen. “We zijn niet blootgesteld aan fossiele brandstoffen en de bedrijven waarin wij beleggen gebruiken relatief weinig energie.”

Omslagjaar

Het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 en het emissieschandaal bij Volkswagen hebben de belangstelling van beleggers voor duurzaam beleggen verder aangewakkerd. Beleggers zijn zich meer bewust geworden van de risico’s die de opwarming van de aarde met zich meebrengt, ook dus met dank aan een Duitse autofabrikant, die liet zien wat de schadelijke gevolgen zijn die onbehoorlijk bestuur met zich meebrengt.

Anderson spreekt van een omslagjaar. Het verminderen van CO2-uitstoot is een belangrijk thema in de beleggingsstrategie van het fonds. De totale CO2-uitstoot van aangetoonde fossiele brandstofreserves is twee tot drie keer groter dan wat landen in Parijs hebben afgesproken. Olie en kolen als stranded assets in de grond laten zitten om de uitstoot van broeikasgassen binnen de perken te houden en vervuilende bedrijven worden de komende jaren belangrijke thema’s, denkt Anderson.

“In 2014 sprak Volkswagen de ambitie uit om in economisch en ecologisch opzicht de wereldwijde marktleider te worden. Door het emissieschandaal is het vertrouwen van personeel, klanten en aandeelhouders verdwenen. Ook het feit dat China zich aan het klimaatakkoord heeft gecommitteerd, is belangrijk. Vier jaar geleden werd 80% van de elektriciteit in China opgewekt met kolen, nu is dat nog maar 70%. Wij denken dat het gouden decennium kan zijn aangebroken voor actieve, ethische beleggers.”  

Beter dan de benchmark

Anderson heeft de laatste vijf jaar beter dan de benchmark en vergelijkbare beleggingsfondsen gepresteerd. De fondsmanager zoekt naar aantrekkelijk gewaardeerde aandelen van bedrijven die duurzaam kunnen groeien, over een langetermijnvisie beschikken en financieel gezond zijn.

De aandelenselectie vindt bottom-up plaats binnen tien thema’s die de opmaat kunnen zijn voor een betere wereld: duurzaam transport, schonere energie, waterschaarste, efficiënt produceren, gezondheid, kwaliteit van leven, milieu, technologie, veiligheid, sociaal eigendom en geld.

“De belangrijkste aanjager van rendement in de laatste drie jaar is waarschijnlijk gezondheidszorg geweest, maar we selecteren aandelen bottom-up en niet op thema of sector.”

Amerikanen domineren

Hoewel Europese bedrijven koplopers zijn in duurzaamheid, domineren Amerikaanse en in minder mate Japanse en Britse bedrijven de beleggingsportefeuille. Dat komt doordat het beleggingsfonds dichtbij de regionale verdeling van de benchmark, MSCI World, wil blijven.

En Anderson ziet ook buiten Europa voldoende interessante kansen voor duurzame aandelen. “Wij beleggen ook in Europese bedrijven zoals Orange in Frankrijk en Arcadis in Nederland. Maar het is belangrijk dat beleggers weten wat zij kopen. De portefeuille bevat niet de gebruikelijke namen, maar bedrijven die innovatie brengen, profiteren van veranderingen zoals nieuwe milieuregels en aantrekkelijk geprijsd zijn.”

Lees verder in het Dossier Duurzaam

 


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Online magazine ETF's