Nieuws

Vlucht naar cash en vastgoed

Institutionele beleggers zijn na de Brexit uitgeweken naar vastgoed en cash.

De gifbeker van lage groei en volatiele markten werd nog bitterder met een verrassende uitkomst van het Britse referendum. Daarop hebben internationale beleggers hun toevlucht gezocht in vastgoed en cash. Reuters peilt maandelijks de stemming  wereldwijd, dit keer reageerden 44 fondsbeheerders en cio’s over de hele wereld. Blootstelling aan aandelen is gedaald tot het laagste niveau in vijf jaar.

Door de Brexit daalde de obligatierente verder. De Duitse obligatierente zakte onder het niveau van de ECB, waardoor er een tekort aan schuldpapier ontstaat dat de centrale bank op mag kopen. Daarmee neemt de drukt toe om de rente verder te verlagen. Anderen denken dat de ECB verderop de yieldcurve moet om obligaties op te kopen, wat de rally op de obligatiemarkten aanjaagt. 

Beleggers kiezen voorzichtig positie vanwege de toch al hoge mate van onzekerheid in de markten. De blootstelling aan cash is gestegen tot 6,8%, terwijl die aan aandelen is gedaald tot 45%, het laagste sinds mei 2011. Vastgoed steeg juist tot het hoogste niveau in ruim vijf jaar.

Geen Lehman-moment

De exodus uit de aandelenmarkten, volgend op de keuze voor een Brexit, is volgens een Britse vermogensbeheerder niet te vergelijken met het omvallen van Lehman Brothers. Pioneer Investment verwacht dat een risicomijdende houding bij beleggers aanhoudt. De dollar kan fungeren als een veilige haven, met alle politieke onrust momenteel in Europa.

De volledige impact van een Brexit moet nog komen. Er is nu nog weinig duidelijk over het vervolg. Beleggers zijn ook bezorgd over een andere schokgolf, die de markten kan raken, als Trump gekozen wordt tot president van de VS. Dat zou de geopolitieke risico’s wereldwijd flink verhogen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie