Nieuws

APG pleit voor gezonde securitisaties

Pensioenuitvoerder APG, pensioenfonds PPGM en de Spaanse bank Santander pleiten voor het gebruik van gezonde securitisaties.

Het verpakken van leningen of kredietrisico’s en die delen met beleggers heeft door de kredietcrisis een slechte naam gekregen. Ten onrechte stellen APG, PGGM en de Spaanse bank Santander in een recent onderzoek: vanwege het mogelijkheid om vermogen te spreiden en diversifiëren naar kredietrisico’s kunnen securitisaties iets toevoegen aan een beleggingsportefeuille.

Het herverpakken en opnieuw in de markt zetten van leningen kan positief bijdragen aan de maatschappij. Door securitisaties zetten uitgevende partijen de vrijgevallen ruimte in voor nieuwe kredietverlening aan de reële economie. Santander verstrekt financiering aan Europese consumenten door autoleningen te securitiseren, met onder andere APG als investeerder.

Met PGGM deelt de Spaanse bank het kredietrisico van leningen aan projectfinancieringen, waarvan ruim de helft leningen zijn aan duurzame energieprojecten. PGGM, APG en Santander zeggen niet blind te zijn voor de risico’s van het verpakken van leningen en kredietrisico’s. Zij pleiten voor het belang van gezonde regels en controle op deze markt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen