Nieuws

Domino-effect of wake-upcall?

De middellange termijn gevolgen zijn afhankelijk van het effect dat de Brexit-keuze heeft voor de rest van Europa, aldus Robeco.

De verrassende uitslag van het Britse referendum kan elders in Europa ook de roep om een referendum aanwakkeren, schrijft Lukas Daalder, CIO bij Robeco in een mid-term outlook. De middellange termijn gevolgen zijn afhankelijk van het effect dat de Brexit-keuze heeft voor de rest van Europa. Versterkt het de eenheid van de achterblijvers? Of is het de aanzet tot een verdere verbrokkeling van het Europese bolwerk?

Op dit moment bevinden de markten zich in een soort niemandsland. Op korte termijn lijkt er geen duidelijke ontwikkeling in te zitten. Het is wachten op de Britten tot zij hun scheidbrief indienen.

Maar dat gebeurt pas als er een nieuwe premier is. Na de eerste schok is het nu wachten op de verdere ontwikkelingen. Negatieve gevolgen van de Brexit worden waarschijnlijk pas zichtbaar in macrocijfers in het najaar. Het is dus afwachten geblazen.

Wat doen Grieken, Zweden en Nederlanders?

Daalder vraagt zich af wat het effect van het referendum op een termijn van drie tot vijf jaar is. Nationalistische partijen roepen in andere landen ook al om een referendum. Een dergelijke domino-effect, waarbij Daalder Griekenland, Zweden en Nederland als mogelijke uittreders noemt, zou heel slecht zijn voor de Europese economie en de aandelenmarkten.

Het kan ook een ’wake-up call’ zijn, die juist leidt tot verdergaande samenwerking binnen Europa. Geen van de partijen die voor een vertrek uit Europa is, heeft enig idee hoe het nu verder moet. Dat kan juist leiden tot een hechtere unie, denkt Daalder.

Vechtscheiding?

Voor de markten is de grote vraag of de scheiding in der minne wordt afgehandeld, of dat het een vechtscheiding met de Britten wordt. De eerste signalen zijn niet gunstig. Het is zeker nog geen business as usual, mochten de markten dat denken.

Gezien de onzekerheid is het afdekken van risico’s nu prioriteit, stelt Daalder. Voor de middellange termijn is de waarde van de euro cruciaal. Hedging is belangrijk zolang als een Brexit een rol speelt. 

De volatiliteit op de korte termijn bied koop- of verkoopkansen, meent Daalder. Als de aandelenmarkten gaan stijgen, kan dat een gelegenheid zijn om te verkopen en de risicoblootstelling wat te verminderen. Robeco denkt niet dat alles momenteel al is ingeprijsd door de markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie