Nieuws

Grote kans Britse recessie

Volgens Standard Life is de kans groot dat het Verenigd Koninkrijk in een recessie glijdt.

De impact van Brexit op de economie van het VK zal sterk zijn, meent James McCann. Hij is Europa-econoom van Standard Life Investments. "Britse bedrijven, die afhankelijk zijn van de handel met de EU, zullen hun plannen om te investeren en om nieuw personeel aan te stellen hoogstwaarschijnlijk voor zich uitschuiven. De gevolgen hiervan zullen snel doorsijpelen naar andere sectoren van de economie."

Het consumentenvertrouwen zal volgens McCann in eerste instantie een tik krijgen, maar dit kan een forse deuk worden als de schok doorwerkt op de arbeidsmarkt. "Kredietvoorwaarden zullen worden aangescherpt. De economische groei van het VK zal worden aangetast. De kans is groot dat de economie zich richting een recessie beweegt."

Bank of England grijpt in

Een Britse recessie heeft een desinflatoir effect hebben op de binnenlandse economie, hoewel dit niet meteen wordt weergegeven in de cijfers. "In plaats daarvan zorgt de scherpe correctie het Britse pond voor een kunstmatig hogere inflatie omdat invoerprijzen stijgen."

McCann verwacht dat de Bank of England de rente tijdens de volgende meeting in juli zal verlagen, alhoewel de ruimte beperkt is.  De Bank of England heeft al eerder aangegeven dat zij niet welwillend tegenover een negatieve rente staat, gezien de impact hiervan op de financiële sector. Een herstart van het QE-programma lijkt volgens McCann dan ook voor de hand liggend, misschien al in Augustus.

De gevolgen voor de EU zijn minder duidelijk. Het economische effect moet niet overdreven worden. Slechts 14% van de export van de EU gaat naar het VK en dat is ver onder de 45% van de export van het VK die naar de EU gaat.

McCann: "Het is vooral de door het referendumresultaat ontstane politieke onzekerheid die de EU parten speelt. De meeste landen in Europa zien zich geconfronteerd met een verhoogde Euroscepsis en Eurofobie sinds de financiële crisis. Brexit is hiervan een continuering, niet een oorzaak. In het slechtste geval stappen meer landen uit de EU."

Extra verruiming ECB

De ECB zal volgens McCann waarschijnlijk trachten de zorgen te verzachten door meer liquiditeit in de markt te pompen en aan te geven dat ze bereid is meer actie te ondernemen. De ECB kan de rente verlagen of de looptijd en intensiteit van het opkoopprogramma verhogen.

"De economische activiteit in de EU heeft daar baat bij, maar de onderliggende issues worden hiermee niet aangepakt," zegt McCann. "Als Europa een volgende politieke breuk zoals Brexit wil voorkomen, moet zij een manier vinden om de levensstandaard voor brede lagen van de bevolking te verhogen en de werkloosheid te verlagen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen