Nieuws

Rentegevoeligheid managen met model

Voor rendement op een fixed income-portefeuille is het van wezenlijk belang om actief de rentegevoeligheid te managen.

Voor het rendement op een fixed income-portefeuille is het van wezenlijk belang om actief de rentegevoeligheid te managen, schrijft Robeco. Veranderingen in de rente op staatsobligaties zijn een belangrijke factor voor obligatierendementen.

Om die renteveranderingen te voorspellen, heeft Robeco een kwalitatief model ontwikkeld. Aan de hand van dit model bepaalt Robeco zijn duration-blootstelling bij het Lux-o-rente fonds. Door gebruik te maken van een kwantitatief model is het voordeel dat menselijke factoren vermeden worden.

Het kwantitatieve duration model voorspelt de richting waarin de obligatiemarkten van de VS, Duitsland en Japan zich ontwikkelen en baseert zich op de fundamentele drijfveren van deze markten in combinatie met waardering en technische indicatoren. Het model maakt gebruik van data uit de financiële markten om de verwachtingen te peilen voor groei, inflatie en monetair beleid.

Markt in beweging

De signalen van het model worden toegepast bij het Robeco Lux-o-rente fonds, dat sinds 1998 tot heden een rendement van 6% op jaarbasis heeft behaald. Dat is een outperformance van 1,1% per jaar. Als het model positief is over één van de drie obligatiemarkten wordt voor deze markt de duration in de portefeuille met twee jaar verlengd, of bij negatieve signalen met twee jaar verkort. De deviatie ten opzichte van de index kan in totaal voor de drie markten maximaal zes jaar bedragen.

Het model werkt goed in allerhande marktomstandigheden, zowel bij stijgende als dalende rente, steile en vlakke rentecurves. Het model levert volgens Robeco de meeste waarde op als de obligatiemarkt echt in beweging komt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen