Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Markt green bonds mist diepte

Ondanks een onstuimig groeiende markt is het concentratierisico groot voor beleggingsfondsen, die in green bonds beleggen.

Er raast een storm over de markt voor groene obligaties die ten doel hebben om klimaatvriendelijke projecten te financieren. Als het huidige emissietempo aanhoudt dan kan de markt dit jaar in waarde verdubbelen tot 175 a 185 miljard dollar, aldus BofA Merrill Lynch. Citi voorziet in 2020 een markt met een omvang van duizend miljard dollar.

In de slipstream van de groene obligatiehausse schieten green bondfondsen als paddenstoelen uit de grond. Het afgelopen jaar hebben er meer dan tien het levenslicht gezien. Een daarvan is het in december 2015 gelanceerde Allianz Green Bond Fund, dat bescheiden is in inleg (circa 30 miljoen euro) maar bovengemiddeld in rendement: 3,84% ytd versus 1,68% voor de S&P Green Bond index.

Het fonds belegt voor 22% in niet-groene bedrijfsobligaties om de performance op peil te houden. Hebben portfoliomanagers Hervé Dejonghe en Julien Bras van Allianz Global Investors wel voldoende vertrouwen in de rendementen van groene obligaties?

Vragen groene obligaties

“De markt is onvoldoende gediversifieerd gekeken naar regio’s en sectoren; volledig beleggen in green bonds zou tot een te geconcentreerde portfolio leiden. We zijn ten hoogste 4 tot 5% blootgesteld aan een onderneming. Het percentage green bonds waarin wij beleggen is in zes maanden tijd gegroeid van 60% naar 78%. De komst van nieuwe emittenten zorgt voor meer diepte, en voor meer financiering voor groene projecten,” zegt Bras.

Groene obligaties roepen, behalve sympathie, ook vragen op. Waarom zijn aparte beleggingsfondsen nodig voor schuldpapier met dezelfde karakteristieken als reguliere obligaties? “Voor het aanpakken van klimaatverandering en om de kapitaalmarkten de goede kant op te duwen, zijn particuliere en institutionele beleggers nodig."

"Daarvoor is educatie nodig en het moet duidelijk zijn wat de impact is van green bonds. Als je ze toevoegt aan een regulier obligatiefonds is het veel moelijker uit te leggen hoe financiële markten kunnen helpen klimaatverandering tegen te gaan,” zegt Bras.

Groengehalte beoordelen

Twee trends domineren de markt voor vastrentende waarden met een groene zoom. Door het grote aantal emissies in de Verenigde Staten en opkomende markten zijn er voor het eerst meer groene obligaties in omloop, die in dollar denomineren dan in euro. Daarnaast verschuift de markt van west naar oost. Landen als China en India en Mexico zijn of worden grote emittenten.

Deze landen landen maken in plaats van de Green Bond Principles, zelfregulerende richtlijnen die bijna 200 investeerders volgen, gebruik van eigen richtlijnen om het groengehalte van obligaties te beoordelen. Het komt de transparantie niet ten goede, vindt Bras.

Opvallend is dat, gekeken naar emissies, in Europa het klimaatakkoord in Parijs de klad is gekomen in de markt. De Verenigde Staten en China trekken de groei, terwijl in Europa de ECB het klimaat voor de uitgifte van nieuw schuldpapier optimaal is. Wat is er aan de hand?

Greenwashing

“We spraken laatst de financieel directeur van een Franse vastgoedbedrijf die duurzaam wil bouwen. Hij dacht dat de rapportage over groene obligaties veel geld zou kosten, maar dat is niet zo. Je committeren aan groene gebouwen met bijna gratis geld van de ECB is bijna vrij van risico. Opvoeden en manieren vinden om uitgevende partijen te belonen zou de markt helpen,” zegt Dejonghe.

De groene bondhausse heeft beleggers een nieuwe term geschonken: greenwashing, het misbruiken van de kapitaalmarkten als groene wasserette. In de afgelopen twee jaar hebben NGO’s vraagtekens gezet bij de groene belofte van obligatie-emissies door onder meer Engie (het voormalige GDF Suez).

Groene obligaties kunnen bij uitgifte beloven een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, het afvalprobleem of klimaatverandering, maar hoe hou je de vinger aan de pols gedurende de volledige looptijd van het schuldpapier?

“De obligaties die wij kopen voldoen aan de Green Bond Principles. Daarnaast is er de informatie van het bedrijf zelf. Een onafhankelijk auditbedrijf meet de impact van de obligaties op klimaat en milieu gedurende de looptijd, en ons eigen ESG-team levert ook informatie. Het fonds is nog te klein voor engagement maar als blijkt dat een obligatie de doelstellingen niet haalt, gaan we over tot verkoop,” besluit Bras.


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Assetallocatie