Nieuws

El-Erian: Vergeet de lange termijn

Het aanhouden van veel cash is dé manier om van marktbewegingen te profiteren. Is getekend: Mohamed El-Erian.

Traditioneel wordt de meeste beleggers nog altijd geadviseerd voor de lange termijn te beleggen. maar die wijsheid kan op de vuilnishoop. Tenminste, dat is de mening van Mohamed El-Erian, adviseur van Allianz, voormalig directeur van het IMF en voormalig tweede man bij Pimco.

De veranderingen in het beleggingsgedrag zijn volgens El-Erian het gevolg van een fundamentele wijziging in het groeipatroon van de wereldeconomie. "Er is niet langer sprake van een geleidelijke groei, maar een groeipad vol met oprispingen en hobbels.

Vreemd beleid

In die situatie is slechts een kleine groep beleggers in staat om aantrekkelijke rendementen te behalen, terwijl de massa er bekaaid vanaf komt. El-Erian wijst op de huidige omstandigheden. Volgens hem was het een paar jaar geleden volstrekt ondenkbaar dat er serieus gesproken zou worden over een Brexit. Net als het in zijn ogen ondenkbaar was dat er openlijk getwijfeld zou worden aan de consistentie van het beleid van de Amerikaanse Federal reserve.

Daar komt nog bij dat tal van centrale banken volgens hem rare beleidsmaatregelen nemen, waardoor bijvoorbeeld een negatieve rente is ontstaan.

T-splitsing

Volgens El-Erian wijst alles erop dat we voor een T-splitsing staan. De wereldeconomie kan herstellen maar het is ook goed mogelijk dat er iets dramatisch gebeurt.

Er zijn redenen om optimistisch te zijn. Het is immers volgens El-Erian duidelijk wat er moet worden gedaan om een mogelijke recessie te voorkomen. De groei kan worden aangezwengeld met infrastructuurprojecten. De belastingstructuur voor bedrijven dient te worden hervormd en rijke burgers dienen meer te consumeren.

Daarnaast zijn er politieke hervormingen nodig, vooral in Europa. Bedrijven hebben daarnaast een goede balanspositie en er zijn tal van beloftevolle innovaties.

Lang leve cash

Maar het kan ook mis gaan. "Er wordt te veel verwacht van centrale banken maar zij bereiken het einde van hun interventiemogelijkheden. Dat is ernstig" Daarnaast hebben de waarderingen op veel financiële markten volgens El-Erian totaal geen relatie meer met de onderliggende waarde van de effecten.

Als er een negatieve beweging komt, dan kan het hard gaan. El-Erian: "Het is onvoldoende om de portefeuille te diversifiëren. Van negatieve correlaties is minder sprake Het is het beste om een flinke hoeveelheid cash achter de hand te houden. Alleen met cash kan er snel genoeg gehandeld worden op het moment dat duidelijk wordt welke richting de wereldeconomie opgaat."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie