Nieuws

Beperkt risico is beperkt rendement

Een rendement van 2% is niet veel, maar beperkt risico gaat altijd gepaard met mindere rendementskansen, aldus Mark Baak.

De defensieve obligatiebelegger zit in een lastig parket. Geld verdienen met relatief veilige staatsobligaties is er niet meer bij. Mocht de rente niet langer dalen, maar weer gaan stijgen, dan verandert het nulrendement in een negatief rendement.

Wat te doen? Mark Baak (Privium Fund Management), Hans van Zwol (NN Investment Partners), David Bint (Standard Life Investments) en Bob Homan (ING Investment Office) hebben een alternatieve oplossing.

Mark Baak - directeur van Privium Fund Management

“Een rendement van 2% is niet veel, maar beperkt risico gaat altijd gepaard met mindere rendementskansen”

“Wie nu nog belegd is in veilige obligaties en daar beter renderende alternatieven voor zoekt, kan er zeker van zijn dat de portefeuille exotischer wordt, maar niet per definitie risicovoller. Overigens geloof ik niet in onderscheid tussen complexe en simpele beleggingen. Simpele beleggingen bestaan niet. Elke belegging brengt complexiteit met zich mee. Wat is bijvoorbeeld het effect van een overstroming op een simpel ogende Nederlandse staatsobligatie?”

Hedgefondsselectie

“Een breed gespreid conservatief beleggend fund of hedgefunds, bijvoorbeeld met een focus op niet directionele strategieën, kan een prima alternatief zijn voor kredietwaardige obligaties. Een dergelijk fonds moet gemiddeld cash +2% per jaar kunnen maken. Bij niet directionele strategieën wordt niet ingezet op een stijging of daling van de markt. Het rendement moet komen uit de juiste selectie van posities. Dat is niet eenvoudig, maar het is wel te doen. Een rendement van 2% is niet veel, maar beperkt risico gaat altijd gepaard met mindere rendementskansen. Bovendien is die 2% meer dan wat kredietwaardig obligaties tegenwoordig geven. Kijk maar eens welk risico u moet nemen op obligaties, na aftrek van kosten, om cash +2% per jaar te verdienen.”

Kant-en-klaar-product

“Een fund of hedgefunds is ook de gemakkelijkste oplossing. Het is eenvoudig op te nemen in de portefeuille en staat meestal gewoon onder toezicht. Ook vanuit spreidingsoogpunt is het een goede toevoeging. Ja hoor, dat advies is prima uit te leggen aan klanten, gegeven het feit dat de meeste professionele beleggers wel een allocatie naar hedgefondsen hebben. De nieuwsbrieven van dit soort fondsen zijn in de regel uitgebreid en goed te begrijpen.”

Direct lending

“Overigens denk ik ook dat direct lending goede kansen biedt. Ik zou dan wel een partij opzoeken die de wereld van direct lending goed kent. Direct lending is sterk netwerkafhankelijk. Microfinanciering is ook een alternatief voor traditionele fixed income-beleggingen. Ook hiervoor geldt: er valt wel wat te halen, maar alleen met partijen met ruime ervaring. Voor een micro finance-fund dat enkel leningen verstrekt is 2 tot 3% rendement per jaar wel haalbaar. Veel meer is tegenwoordig niet realistisch."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus