Nieuws

Pimco waarschuwt voor vastgoed VS

Donkere wolken pakken zich samen boven de Amerikaanse vastgoedsector.

Donkere wolken hangen boven de Amerikaanse vastgoedsector door volatiliteit, strenge regels, aflopende leningen en onzekere kapitaalstromen. De prijzen van commercial mortgage backed securities (CMBS) kunnen in de komende twaalf maanden tot 5% zakken, waarschuwt Pimco in een onderzoek maandag. Tegelijkertijd dienen zich kansen aan voor flexibel kapitaal in de markt voor commercieel vastgoed, die een waarde van circa 3.000 miljard dollar vertegenwoordigt.  

Na de financiële crisis heeft de Amerikaanse commerciële vastgoedmarkt zich herpakt. Huren van kantoren, winkelcentra en appartementen zitten in de lift en de vraag naar vastgoed overtreft doorgaans het aanbod. Sinds het vierde kwartaal van 2009 zijn de prijzen van kantoren in de VS verdubbeld, grotendeels gedreven door de vraag van beleggers naar vastgoedleningen want de huren zijn 15% gestegen.

De toestroom van vers kapitaal is echter onzeker geworden dit jaar, vanwege de angst voor renteverhogingen in de VS, en politieke en economische onzekerheid elders in de wereld. In komende drie jaar is 200 miljard dollar commercial mortgage backed securities (CMBS), waarmee de boom van de afgelopen tien jaar is gefinancierd, aan het eind van de datum. Omdat beleggers hogere rendementen zoeken dan CMBS momenteel biedt, staat nieuwe financiering onder druk en daarmee ook obligatieprijzen.

Golf nieuwe vastgoedleningen

Ook strengere regulering is een probleem, stelt Pimco. Daardoor zijn banken minder genegen om als market maker op te treden in de commercial mortgage backed securities markt. Eerder dit jaar is al sprake geweest van een gebrek aan liquiditeit, toen hedgefondsen hun posities van de hand wilden doen, maar banken vraag en aanbod niet konden samenbrengen. Daardoor verloren in een week tijd commercial mortgage backed securities 20% aan waarde.

Pimco ziet ook kansen. Door de naderende shake-out in vastgoed kunnen gebouwen voor weinig worden gekocht, terwijl ook de golf aan nieuwe vastgoedleningen instapkansen biedt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's