Nieuws

Millennial verwacht te veel te snel

De rendementsverwachtingen van beleggende millennials zijn overtrokken. Dat is vragen om teleurstelling.

Ook Nederlanders ouder dan 36 jaar schatten hun gemiddelde jaarrendementen te rooskleurig in, maar zijn wel een stuk realistischer in hun verwachtingen dan de generatie geboren tussen 1980 en 2000. Beleggende Nederlandse millennials rekenen op gemiddeld 9,6% rendement per jaar, tegen 6,6% rendement voor mensen van 36 jaar en ouder.

Dat te lezen in de Global Investor Study 2016 van Schroders, waarin 20.000 beleggers in 28 landen zijn ondervraagd. Elders is de wereld ligt de verwachtingslat nog hoger. In Nederland ligt het gemiddelde niveau van het gehoopte (en verwachte) rendement op 7,3%. In Europa is dat percentage 7,9% en in de rest van de wereld 9,1%.

Volgens Credit Suisse bedroegen de reële rendementen in Nederland in de laatste 112 jaar voor aandelen 4,8%, en voor obligaties 1,5%. De hoge verwachtingen van vooral jonge beleggers zijn een recept voor teleurstelling, zegt Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux.

“Door de onrealistische rendementsverwachtingen van de beleggers valt te vrezen dat velen teleurgesteld zullen worden. Zeker voor jongere generatie onder 36 jaar wordt de noodzaak om te plannen voor de lange termijn steeds belangrijker."

Beleggen voor inkomen

De drie belangrijkste redenen die Nederlanders noemen om te beleggen, hebben te maken met inkomen voor nu of later: aanvulling van het pensioen (genoemd door 58%), belegging van inkomen om de portefeuille uit te breiden (genoemd door 31%) en aanvulling van het salaris (genoemd door 34%).

De lange adem die daarvoor nodig is, strookt niet met de conclusie in het onderzoek dat Nederlandse beleggers korte termijndenkers zijn. Gemiddeld verwachten zij hun beleggingen iets langer dan drie-en-een-half jaar aan te houden. Volgens Schroders is dat een prima termijn voor cash en sommige obligaties, maar het is vaak te kort voor aandelen.

Millennials zijn nog minder gericht op de lange termijn; zij beleggen in het algemeen meer om in hun onmiddellijke financiële behoeften te voorzien en minder voor winst op de lange termijn. Nu meer inkomen, geld om iets groots te kopen (behalve een huis) of te helpen met de huur of (af)betaling van de hypotheek. Pensioen aanvullen, inkomen herbeleggen en hun beleggingsportefeuille uit te breiden zijn minder prangende wensen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie