Nieuws

AFM verkleint bestuur

De AFM reduceert het aantal bestuursleden tot drie. Harman Korte, verantwoordelijk voor het derivatendossier, vertrekt.

Toezichthouder AFM vereenvoudigt de interne organisatie en het bestuursmodel. De minister van Financiën heeft ingestemd met het terugbrengen van het aantal statutaire bestuurders van vier naar drie personen. Harman Korte, onder meer verantwoordelijk voor het omstreden derivatendossier, vertrekt als bestuurder bij de toezichthouder.

Het aflopen van de benoemingstermijn van twee van de bestuurders ziet de raad van toezicht als een logisch moment om het aantal statutaire bestuurders terug te brengen.

De stap is in lijn met de strategie, waarbij wordt ingezet op versterking en vernieuwing van het toezicht en de AFM streeft naar een grotere effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie. 

Vertrekkend bestuurder schoot tekort bij rentederivaten

De termijn van Harman Korte loopt af en hij wordt niet opnieuw benoemd als bestuurder bij de toezichthouder. Korte was onder meer verantwoordelijk voor het rentederivatendossier, een dossier waarbij de toezichthouder steken heeft laten vallen en onder forse kritiek kwam te liggen. Over enkele weken verschijnt een extern rapport over de falende controle op het derivatendossier.

Gerben Everts wordt wel opnieuw voor een periode van vier jaar benoemd. Naast Femke de Vries en Merel van Vroonhoven als bestuursleden is er ook een Chief Operations Officer aangesteld, die focust op de bedrijfsvoering van de hele organisatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen