Nieuws

Rijke dames en millennials uit beeld

Wealth managers en private bankers hebben te weinig oog voor de specifieke behoeften van vermogende vrouwen en millennials.

“Om succes te hebben, moeten wealth managers en private bankers een meer klantgerichte aanpak omarmen, en nadenken hun huidige en toekomstige klantenbestand verder uit segmenteren. Behoeften van klanten moeten in kaart worden gebracht, en proposities moeten erop toegesneden zijn."

Dat schrijft partner Daniel Kessler van The Boston Consulting Group in het jaarlijkse onderzoek naar vermogensgroei van rijke particulieren op aarde. De rijken worden nog altijd rijker, maar in een minder snel tempo dan voorheen. Daarmee slinken ook de winsten en winstmarges van degenen die particuliere vermogens beheren.

Het wereldwijde privévermogen is in 2015 met 5,2% is gegroeid naar 168 biljoen dollar. Een jaar eerder was het groeipercentage nog 7%. Het afzwakken van de groei onderstreept volgens het adviesbureau de noodzaak voor private bankers en wealth managers om beter in te spelen op drie belangrijke trends die de industrie veranderen: strengere regulering, digitale innovatie en veranderde klantbehoeften.

Vermogensgroei

Met name vrouwen en millennials (mensen geboren tussen 1980 en 2000) verdienen aandacht doordat hun welvaart snel toeneemt. Vrouwen zijn goed voor 30% van de wereldwijde privérijkdom 30%, toch ziet slechts 2% van de wealth managers hen als aparte doelgroep. De helft van hen heeft bovendien geen specifieke aanpak voor millennials, gekeken naar dienstverlening en producten.

De vermogensgroei zwakte afgelopen jaar in alle regio’s af, uitgezonderd Japan. In West-Europa was de groei 4%, tegen 6% een jaar eerder. Aandelen- en obligatiemarkten lieten zwakke prestaties zien door de onzekerheid over het voortbestaan van de Europese Unie en dalende grondstoffenprijzen. Daardoor dreigt de regio volgend jaar gepasseerd te worden door Azië-Pacific als het op een na rijkste gebied in de wereld.

Dit jaar ziet The Boston Consulting Group de wereldwijde privérijkdom met 6% stijgen, vooropgesteld dat aandelenmarkten zich herpakken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie