Nieuws

Meer negatieve rente-obligaties in mei

Het totale bedrag aan negatieve rente-obligaties is in mei voor het eerst hoger dan 10.000 miljard dollar.

Volgens kredietbeoordelaar Fitch is het totale bedrag in mei 5% gestegen ten opzichte van de vorige peildatum 25 april: 10.400 miljard dollar tegen 9.900 miljard dollar. Schatkistpapier in veertien landen wordt tegen een negatieve rente verhandeld. Japan neemt het grootste deel van het bedrag voor rekening.

De Europese Centrale Bank en Bank of Japan zijn flink de markt opgegaan voor Duitse, Franse, Italiaanse en Japanse staatsobligaties, waarvan de rente al grotendeels in de min staat. Van de 10.400 miljard dollar aan negatief vastrentende waarden zijn circa twee derde langlopende obligaties.

De rentevergoeding van sommige Italiaanse obligaties met een looptijd tussen anderhalf en drie jaar is weer boven nul gekomen, terwijl langlopend Japans schuldpapier verder in de min is geschoten. Obligaties uitgegeven door Europese kernlanden hebben de rentevergoeding zien dalen vanwege een sterke vraag door zwakke macrocijfers en een uitbreiding van het opkoopprogramma van de ECB.

Volgens Fitch zijn centrale banken de grootste kopers in de markt, maar ook roeren ook beleggers zich op zoek naar kwalitatief hoogwaardige obligaties. Volgens Tradeweb staat inmiddels ook 380 miljard dollar aan bedrijfsobligaties in de min, gekeken naar de rentevergoeding.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie