Nieuws

Beleggers blijven overdrijven

In een situatie van trage groei blijven er steeds perioden van te hoge verwachtingen en te grote angst optreden.

Beleggers waren het eerste kwartaal vooral in de greep van angst. Wat kunnen zij de komende tijd verwachten, vraagt Collin Moore, CIO van Colombia Threadneedle zich af. Hij denkt dat in de huidige situatie van trage groei er perioden van te hoge verwachtingen en te grote angst zullen optreden.

Bijvoorbeeld rondom China zijn de marktreacties overdreven, omdat het land gezien wordt als de groeimotor voor de wereldeconomie. Moore vindt het daarom goed dat beleggers zich realiseren dat de transitie van de economie lang gaat duren.

De eerste rondes van kwantitatieve verruiming in de VS waren noodzakelijk om het financiële systeem te stabiliseren. Maar daarna zijn er volgens Moore overbodige maatregelen genomen. Aan de fiscale kant kwam er geen reactie en politici lieten het ook afweten om een samenhangend pakket van steunmaatregelen door te voeren. De renteverhoging ziet Moore als een juiste beslissing. Normalisatie van het beleid geeft een duidelijk signaal af dat er geen buitengewone maatregelen meer nodig zijn. 

Negatieve rente geeft verkeerd signaal

Een beleid van negatieve rente betitteld Moore als gevaarlijk. Het spoort banken aan om meer uit te lenen, maar doet niets om de vraag naar geld aan te wakkeren. Daarom is dit beleid gedoemd om te mislukken. De boodschap die ermee gepaard gaat, is negatief, dat een een crisis op de loer ligt.

De geopolitieke risico’s lijken toe te nemen. Threadneedle analyseert in hoeverre die dreigingen impact kunnen hebben op de markten. Daar spelen drie factoren een rol bij: is er een supermacht bij betrokken? Dreigt er een gewapend conflict? Heeft het met olie te maken? Daarbij maakt het ook verschil of een geopolitiek risico een korte termijn volatiliteit kan veroorzaken, of de richting van de markten blijvend beïnvloedt.

Naar de toekomst toe, denkt Moore dat het risicogewogen rendement op de aandelenmarkten niet goed is. Als er volatiliteit in de markten is, hebben beleggers de neiging om emotioneel te handelen. Daarnaast lijken veel sectoren van de fixed income niet echt goedkoop. Volgens Moore is de belangrijkste vraag voor beleggers hoe zij de consistentie van hun rendement kunnen maximeren.

Spreiding is belangrijk, maar daarbij gaat het er niet om om veel verschillende assets te bezitten. Nadere analyse van diversificatie kan helpen, er zijn kansen te vinden buiten de traditionele beleggingscategorieën. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022