Joost Ramaer is freelance journalist en schrijver van het boek De Geldpers – De teloorgang van het mediaconcern PCM (Prometheus, 2009). Over beleggen schreef hij eerder een wekelijkse column in NRC Handelsblad (2011-2013).

Nieuws

Low vol-strategieën zijn te eenzijdig

Veel low vol-strategieën zijn te eenzijdig gedreven en bieden daardoor geen bescherming tegen staartrisico's, aldus MFS.

"Kijk," zegt Dino Davis (foto), "hier kun je zien hoe het werkt." Hij toont een voorbeeldrapport voor een Blended Research-portefeuille. Rechts staan potentiële aan- en verkopen voor de klant op een bepaalde datum: welke aandelen in welke wegingen. Links de gevolgen als hij tot die transacties besluit: naar verwachting 0,06% meer rendement, mits hij 4,7% van zijn portefeuille verandert.

"Veel teveel moeite en kosten voor een klein potentieel plusje," concludeert Davis. "Deze dag doen we dus niks." Davis is Institutional Portfolio Manager voor de Low Volatility Global Equity-strategie bij MFS Investment Management, een van de oudste vermogensbeheerders van de wereld.

Het concern gaat terug tot de Massachusetts Investors Trust van 1924, het eerste beleggingsfonds ooit, dat nog altijd bestaat. MFS is sinds 1982 eigendom van het Canadese Sun Life Financial en beheert tegenwoordig 418 miljard dollar wereldwijd. Davis’ overzicht is wat de klant ziet van Blended Research, een MFS-proces voor portefeuillebeheer.

Geen bescherming staartrisico's

"Low vol is populair nu,"zegt Davis. Niks mis mee: laag-volatiele aandelen renderen op de lange termijn beter. In een opgaande markt stijgen ze minder hard dan high vol, maar in een neergaande markt dalen ze doorgaans nóg minder hard. Per saldo leidt dat tot meer vermogensgroei, deels dankzij rente-op-rente (zie grafiek).

"Hogere risico’s leiden niet per se tot hogere rendementen. Dat weet inmiddels iedereen." Davis plaatst alleen vraagtekens bij de manier waarop de meeste beleggers hun low vol-doelstelling nastreven. "Veel low vol-strategieën zijn te eenzijdig gedreven door één en dezelfde kwantitatieve factor: de historische volatiliteit van de prijs van een aandeel. Daardoor bieden zij geen enkele bescherming tegen staartrisico’s."

Davis geeft een voorbeeld. "Japan is van oudsher een markt met een lage volatiliteit. Nutsbedrijven, vooral in stroom, vormen een sector met een historisch lage volatiliteit."En dus waren veel voorzichtige beleggers in het voorjaar van 2011 zwaar overwogen in Japanse utilities zoals Tokyo Electric Power.

Einsteins ontdekking

En toen was daar plots die aardbeving, en die tsunami, en de kernramp in Fukushima. Aandelen van Japanse nutsbedrijven bleven daarna een tijd lang heel volatiel. MFS hanteert een meer gedifferentieerde aanpak voor low vol-beleggen. Blended Research betekent dat MFS zijn beleggingsbeslissingen voor de helft laat afhangen van zijn quants en voor de andere helft van zijn fundamentele analisten.

Davis: "Hun horizon is doorgaans drie jaar, tegen gemiddeld één jaar voor quantmodellen. Alleen dat al zorgt voor een betere balans." Cijfers liegen nooit, maar zij bieden ook geen context. Alleen de mens kan de waarheid achter de cijfers blijven zien. "Bijvoorbeeld als het ene nutsbedrijf veel beter management heeft dan het andere en daardoor voor de toekomst een betere belegging is. Computermodellen halen weer signalen uit cijfers die mensen niet eens meer zien. Computerbrein en menselijk brein hebben ieder hun eigen sterke en zwakke kanten. Door die te combineren maken wij volgens ons betere keuzes voor onze klanten."

MFS introduceerde zijn eerste Blended Research-strategie in 2001 en er volgden vele andere. Voor een wereldwijde low vol-strategie rendeert Blended Research beter dan zowel simpel de wereldwijde index volgen, als beleggen via een meer eenzijdig-kwantitatieve low vol-aanpak (zie grafiek).

En de voorsprong wordt groter naarmate je verder teruggaat in de geschiedenis. "Dat komt door het rente-op-rente effect,’ zegt Davis. "Albert Einstein noemde het niet voor niets de grootste wiskundige ontdekking uit de geschiedenis."

 


Joost Ramaer is freelance journalist en schrijver van het boek De Geldpers – De teloorgang van het mediaconcern PCM (Prometheus, 2009). Over beleggen schreef hij eerder een wekelijkse column in NRC Handelsblad (2011-2013). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022