Nieuws

AFM maant indexhuggers

AFM markeert zeven van 85 onderzochte Nederlandse fondsen als indexhuggers, die klantbelang onvoldoende centraal stellen.

Diverse beleggingsfondsen maken hun beloftes als actieve beleggers niet waar. Ze volgen de index te nauwgezet. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens AFM komen zeven van de 85 onderzochte fondsen in aanmerking voor de kwalificatie indexhugger. In dat geval wordt het gepresenteerd als een actief beheerd fonds, terwijl het in werkelijkheid de benchmark nauwgezet volgt. Beleggers wordt echter de kosten van een actief beheerd fonds in rekening gebracht.

Volgens de AFM worden de belangen van klanten in dat geval niet voldoende centraal gesteld. Het onderzoek van AFM volgt op een oproep van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze sommeerde de diverse Europese nationale toezichthouders het indexhuggen aan de orde te stellen.

Informatieverstrekking en kosten aanpassen

De AFM heeft bij zeven in Nederland gevestigde fondsen geconstateerd dat de beloftes niet worden waargemaakt. Deze fondsen hebben een gezamenlijk beheerd vermogen van 500 miljoen euro.

Het gaat om in totaal 2% van het beheerde vermogen door aandelenfondsen met Nederland als vestigingsland. AFM heeft de betrokken fondsen op de hoogte gesteld van de bevindingen. De AFM wil dat deze fondsen hun kosten en hun informatieverstrekking aan klanten aanpassen.

"Als blijkt dat daadwerkelijk actief beheer niet goed mogelijk is door de eigen beleggingsrestricties of beperkingen van de markt waarin belegd wordt, ligt het voor de hand dat een beheerder voor deze sector of (deel)markt een passieve strategie met bijbehorend kostenniveau overweegt. Ook kan de slotsom zijn dat een fonds onvoldoende toegevoegde waarde biedt en geen bestaansrecht meer heeft."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie