Nieuws

Frontier markets weer aantrekkelijk

Optimix ziet in frontier markets een bovengemiddeld goed rendementsvooruitzicht. Europese aandelen maken daarvoor plaats

In september 2014 nam Optimix afscheid van zijn positie in het Morgan Stanley Frontier Markets Fund. Volgens de fondsbeheerders biedt deze volgende generatie opkomende markten nu weer een bovengemiddeld goed rendementsvooruitzicht. Het instapniveau is voor Optimix extra aantrekkelijk, omdat het op bijna dezelfde koers ligt als de initiële aankoop in november 2013.

Optimix wil het risicoprofiel van de portefeuille niet verhogen, daarom heeft het tegelijkertijd de Europese aandelenbeleggingen in de portefeuilles afgebouwd, schrijven de fondsbeheerders Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling. 

Nadat Optimix de frontier markets verwijderde uit de portefeuille is het Morgan Stanley Frontier Markets Fund bijna 20% gedaald. Beleggers keerden deze markten de rug toe, gedreven door de omslag in het monetaire beleid van de Fed en de gevolgen van de prijsval in olie. Maar nu de olieprijs stabiliseert en de Fed een zeer geleidelijk proces van renteverhogingen volgt, winnen de frontier markets weer aan aantrekkingskracht. 

Aantrekkelijke waardering

Optimix wijst op het aantrekkelijke groeipotentieel op de lange termijn. De dertig landen uit het fonds van Morgan Stanley huisvesten 18% van de wereldbevolking, maar maken slechts 8% uit van de wereldeconomie. Daar ligt een groot economisch groeipotentieel.

De verwachting is dat de beroepsbevolking en de welvaart in deze landen de komende decennia sterk zal stijgen. Dat zorgt voor hogere particuliere bestedingen, bedrijfsinvesteringen en winstgroei voor lokale bedrijven. Naast het dividendrendement van 4% is ook de k/w-verhouding met 10x aantrekkelijk te noemen, vergeleken met 12x voor de opkomende markten en 16,5x voor de MSCI World Index.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie