Nieuws

Alternatieve UCITS in trek

Beleggers trekken geld terug uit hedgefondsen en beleggingsfondsen, maar alternatieve UCITS zijn in trek, aldus Lyxor.

Beleggers trekken geld terug uit hedgefondsen en beleggingsfondsen, maar alternatieve UCITS zijn in trek, aldus Lyxor. In maart stroomde ongeveer 3,6 miljard euro richting fondsen die als alternative UCITS kunnen worden gekwalificeerd.

Voor het eerste kwartaal komt de instroom neer op een bedraag van 7,7 miljard euro. Lyxor baseert deze cijfers op gegevens van Morningstar. Daarmee doet deze beleggingscategorie het aanzienlijk beter dan traditionele beleggingsfondsen.

In het eerste kwartaal van dit jaar zagen aandelenfondsen een uitstroom van 20 miljard euro. Obligatiefondsen zagen een totaal van dertien miljard euro aan beleggingen wegvloeien. Volgens Lyxor zijn de alternative Ucits de enige beleggingscategorie waar sprake was van een instroom in het eerste kwartaal van dit jaar.

Alternatief voor hedgefondsen

Dat heeft volgens Lyxor alles te maken met de behoefte van beleggers om meer risico’s te nemen. Dat zien ze als een mogelijkheid om meer rendement te behalen. In de ogen van veel beleggers zijn de vooruitzichten voor de meeste traditionele beleggingscategorieën te onzeker.

De prijzen van aandelen zijn relatief hoog en er is niet echt sprake van serieuze winstgroei. Daarnaast bedraagt de rente voor zogenoemde risicoloze obligaties vaak minder dan 0%.

De alternative UCITS zijn volgens Lyxor een alternatief voor hedgefondsen. Daar hield de uitstroom ook de afgelopen maanden aan. Wereldwijd stroomde vijftien miljard dollar aan vermogen weg uit hedgefondsen.

De resultaten in de maand april zullen de hedgefondsen niet helpen. In de laatste week van april werd een negatief rendement van 0,4% behaald. Voor heel april is sprake van een negatief rendement van 0,9%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen