Nieuws

Japanse koersval is koopkans

Andrew Rose van Schroders is uitgesproken positief over de langetermijnverwachtingen van Japanse aandelen.

De recente correctie op de beurs van Tokyo - de Nikkei verloor 15% sinds begin dit jaar - heeft de waarderingen verder omlaag gebracht. Japanse aandelen zijn inmiddels met een gemiddelde koerswinstverhouding van rond 10 historisch goedkoop. Te goedkoop, meent Andrew Rose, hoofd Japanse aandelen van het Britse beleggingshuis Schroders. Hij ziet de langetermijnvooruitzichten van Japanse bedrijven geleidelijk verbeteren.

Op de korte termijn is het plaatje anders. In de laatste weken is het sentiment rond Japan erg negatief geworden. Vooral buitenlandse beleggers drukten massaal op de verkoopknop. Economische cijfers uit het land vielen tegen en dat leidde er volgens Rose toe dat steeds meer investeeredrs Abenomics en het beleid van de centrale bank van Japan als mislukt beschouwen. 

Volgens Rose is het te vroeg voor een negatief oordeel over het Japanse beleid. "De renteverlaging door de BoJ heeft nog niet eens de kans gehad om door te werken in de economie." En ja, de inflatiedoelstelling is nog altijd ver uit zicht, maar dat heeft volgens hem een belangrijke reden. De daling van de olieprijs in de afgelopen achttien maanden heeft een groot drukkend effect op (ook) de inflatie in Japan. 

Extra maatregelen

Rose: "Het beleid lijkt wel degelijk een ommekeer in de langdurige deflatie te realiseren. De arbeidsmarkt verkrapt en de werkloosheid neemt af." Minder positief is de waardestijging van de Japanse yen. Het heeft beleggers extra bezorgd gemaakt over de winstverwachtingen en de kapitaalbestedingen van het Japanse bedrijfsleven.

Voor dit jaar is het Japanse bedrijfsleven terughoudend over de verwachte winsten. Rose verwacht dat de winsten daarna weer zullen aantrekken. Tenminste, als externe schokken uitblijven. "Het monetaire beleid van de BoJ is zeer accommoderend en dat kan in toekomst nog wel eens sterker worden."

Ook is de kans volgens hem groot dat de regering binnenkort een nieuw aanzienlijk stimuleringspakket aankondigt. Rose kan zich niet voorstellen dat de beloofde BTW-stijging in 2017 daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Glorende kansen

"De combinatie van extra overheidsstimulering en een nog ruimhartiger monetair beleid zal gunstig uitpakken voor de aandelenmarkt. Daarnaast moeten beleggers niet vergeten dat er momenteel veel verbeteringen in de corporate governance worden doorgevoerd. Dat is op zichzelf al een positieve ontwikkeling.

Kortom, volgens Rose ziet de langetermijnverwachting er voor Japan rooskleurig uit. Het is geduld hebben. "Op korte termijn kan er sprake zijn van volatiliteit nu het cijferseizoen op gang komt, maar er gloren kansen voor positieve aandelenrendementen."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's